Polish | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

....를 예약하고 싶습니다.
Chciałbym zarezerwować...
Formal, polite
....를 예약하고 싶습니다.
Chcę zarezerwować...
Formal, polite
...날에 예약 가능 한가요?
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formal, polite
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formal, polite
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formal, polite
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formal, polite
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formal, polite

Reservations - Changing

예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formal, polite
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formal, polite
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formal, very polite
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formal, polite
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formal, polite
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formal, polite
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formal, polite