English | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Mi-ar plăcea să rezerv...
I would like to book…
Formal, polite
Aş dori să rezerv...
I wish to book…
Formal, polite
Aveţi cumva locuri libere pe...
Do you have any vacancies on…
Formal, polite
Aş dori să rezerv o cameră pe...
I would like to reserve a room on the…
Formal, polite
Am dori să rezervăm una dintre sălile dvs. de conferinţă care asigură locuri pentru 100 de persoane.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formal, polite
Aş dori să rezerv...în numele...
I would like to reserve…in the name of...
Formal, polite
Avem de asemenea nevoie de echipamentul şi serviciile următoare:
We also need the following equipment and services:
Formal, polite

Reservations - Changing

Există posibilitatea de a schimba data rezervării pentru...?
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formal, polite
Din păcate am o suprapunere în program în ziua în care am aranjat. Este posibil să rezerv camera pentru o altă dată?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formal, polite
Ma tem că va trebui să vă rog să îmi mutaţi rezervarea de pe...pe...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formal, very polite
Aş dori să rezerv o cameră suplimentară unde se va servi prânzul după şedinţă.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formal, polite
Din cauza faptului că...,mă tem că va trebui să îmi anulez rezervarea.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formal, polite
Din păcate mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala mică de conferinţe şi cină.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formal, polite
Nu v-am putut contacta telefonic aşa că a trebuit să vă scriu pentru a vă anunţa că mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala de conferinţe. Îmi pare foarte rău pentru potenţialele neplăceri cauzate.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formal, polite