Dutch | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Jag skulle vilja boka ...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formal, polite
Jag önskar boka ...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formal, polite
Har ni några lediga rum för ...
Heeft u een vrije kamer op ...
Formal, polite
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formal, polite
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formal, polite
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formal, polite
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formal, polite

Reservations - Changing

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formal, polite
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formal, polite
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formal, very polite
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formal, polite
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formal, polite
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formal, polite
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polite