Spanish | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Jag skulle vilja boka ...
Quisiera reservar...
Formal, polite
Jag önskar boka ...
Me gustaría reservar...
Formal, polite
Har ni några lediga rum för ...
¿Tiene una habitación disponible para...
Formal, polite
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Quisiera reservar una habitación para el...
Formal, polite
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Formal, polite
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Quisiera reservar... a nombre de...
Formal, polite
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Formal, polite

Reservations - Changing

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Formal, polite
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Formal, polite
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Formal, very polite
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Formal, polite
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Formal, polite
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Formal, polite
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Formal, polite