Dutch | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

... için yer ayırmak istiyordum.
Ik zou graag ... reserveren ...
Formal, polite
... için yer ayırmayı dilemiştim.
Ik wil graag ... reserveren ...
Formal, polite
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Heeft u een vrije kamer op ...
Formal, polite
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formal, polite
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formal, polite
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formal, polite
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formal, polite

Reservations - Changing

Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formal, polite
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formal, polite
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formal, very polite
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formal, polite
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formal, polite
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formal, polite
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polite