Dutch | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Stating your intention to open a bank account
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Stating your intention to close your bank account
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Kan ik een bankrekening online openen?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Asking what kind of card you will get with your account
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Asking what types of bank accounts are available
běžný účet
lopende rekening
Type of bank account
spořící účet
spaarrekening
Type of bank account
osobní účet
persoonlijke rekening
Type of bank account
společný účet
gezamenlijke rekening
Type of bank account
dětský účet
kinderrekening
Type of bank account
cizoměnový účet
vreemde valutarekening
Type of bank account
obchodní účet
zakelijke rekening
Type of bank account
studentský účet
studentenrekening
Type of bank account
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Asking about commissions for international transfers
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Dostanu šekovou knížku?
Krijg ik een chequeboekje?
Asking if you receive a checkbook with your account
Jaká je spořící úroková sazba?
Wat is de spaarrente?
Asking for information about the savings interest rate
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Stating that you lost your credit card
Moje kreditní karta byla ukradena.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Stating that your credit card was stolen
Můžete zablokovat můj účet?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Asking if the bank can block your bank account
Potřebuji náhradní kartu.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Asking for information about loans
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Asking for information about the interest rate
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Asking for information about mortgages
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuji můj první dům.
Ik koop mijn eerste huis.
Stating that you are buying your first home
Kupuji druhou nemovitost.
Ik koop een tweede eigendom.
Stating that you are buying a second property
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Stating that you would like to remortgage
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Stating that you are buying a property to let
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Stating that you are interested in insurance
pojištění domu/domácnosti
inboedel/opstalverzekering
Type of insurance
cestovní pojištění
reisverzekering
Type of insurance
životní pojištění
levensverzekering
Type of insurance
zdravotní pojištění
gezondheidsverzekering
Type of insurance
povinné ručení
autoverzekering
Type of insurance
pojištění mazlíčků
huisdierenverzekering
Type of insurance
pojištění proti krádeži
diefstalverzekering
Type of insurance
pojištění hypotéky
hypotheekbescherming
Type of insurance
pojištění majetku studenta
studentenverzekering
Type of insurance
skupinové pojištění osob
groepsverzekering
Type of insurance
pojištění majetku
schadeverzekering
Type of insurance
pojištění proti povodním
overstromingsverzekering
Type of insurance
pojištění proti požáru
brandverzekering
Type of insurance
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kolik stojí to pojištění?
Hoeveel kost de verzekering?
Asking how much the insurance is