Esperanto | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Stating your intention to open a bank account
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Stating your intention to close your bank account
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Asking what kind of card you will get with your account
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Asking what types of bank accounts are available
běžný účet
kuranta konto
Type of bank account
spořící účet
ŝparadoj konto
Type of bank account
osobní účet
persona konto
Type of bank account
společný účet
kuna konto
Type of bank account
dětský účet
infana konto
Type of bank account
cizoměnový účet
fremda valuto konto
Type of bank account
obchodní účet
afera konto
Type of bank account
studentský účet
studenta konto
Type of bank account
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Asking about commissions for international transfers
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Dostanu šekovou knížku?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Asking if you receive a checkbook with your account
Jaká je spořící úroková sazba?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Asking for information about the savings interest rate
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Mi perdis mian kreditkarton.
Stating that you lost your credit card
Moje kreditní karta byla ukradena.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Stating that your credit card was stolen
Můžete zablokovat můj účet?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Asking if the bank can block your bank account
Potřebuji náhradní kartu.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Asking for information about loans
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Asking for information about the interest rate
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Asking for information about mortgages
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuji můj první dům.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Stating that you are buying your first home
Kupuji druhou nemovitost.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Stating that you are buying a second property
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Stating that you would like to remortgage
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Stating that you are buying a property to let
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Stating that you are interested in insurance
pojištění domu/domácnosti
hejma/domanara asekuro
Type of insurance
cestovní pojištění
vojaĝa asekuro
Type of insurance
životní pojištění
viva asekuro
Type of insurance
zdravotní pojištění
sana asekuro
Type of insurance
povinné ručení
aŭtoasekuro
Type of insurance
pojištění mazlíčků
dombestoasekuro
Type of insurance
pojištění proti krádeži
ŝtela asekuro
Type of insurance
pojištění hypotéky
hipoteka protekto
Type of insurance
pojištění majetku studenta
studentoposedoj
Type of insurance
skupinové pojištění osob
grupoasekuro
Type of insurance
pojištění majetku
proprietoasekuro
Type of insurance
pojištění proti povodním
inundoasekuro
Type of insurance
pojištění proti požáru
fajroasekuro
Type of insurance
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kolik stojí to pojištění?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Asking how much the insurance is