German | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Stating your intention to open a bank account
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Stating your intention to close your bank account
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Asking what kind of card you will get with your account
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Was für Kontotypen gibt es?
Asking what types of bank accounts are available
běžný účet
Girokonto
Type of bank account
spořící účet
Sparkonto
Type of bank account
osobní účet
Privatkonto
Type of bank account
společný účet
Gemeinschaftskonto
Type of bank account
dětský účet
Kinderkonto
Type of bank account
cizoměnový účet
Konto für fremde Währungen
Type of bank account
obchodní účet
Businesskonto
Type of bank account
studentský účet
Studentenkonto
Type of bank account
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Fallen monatlich Gebühren an?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Asking about commissions for international transfers
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Dostanu šekovou knížku?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Asking if you receive a checkbook with your account
Jaká je spořící úroková sazba?
Wie ist der Zinssatz?
Asking for information about the savings interest rate
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Stating that you lost your credit card
Moje kreditní karta byla ukradena.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Stating that your credit card was stolen
Můžete zablokovat můj účet?
Können Sie mein Konto sperren?
Asking if the bank can block your bank account
Potřebuji náhradní kartu.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Asking for information about loans
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Asking for information about the interest rate
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Asking for information about mortgages
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuji můj první dům.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Stating that you are buying your first home
Kupuji druhou nemovitost.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Stating that you are buying a second property
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Stating that you would like to remortgage
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Stating that you are buying a property to let
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Stating that you are interested in insurance
pojištění domu/domácnosti
Hausratsversicherung
Type of insurance
cestovní pojištění
Reiseversicherung
Type of insurance
životní pojištění
Lebensversicherung
Type of insurance
zdravotní pojištění
Krankenversicherug
Type of insurance
povinné ručení
KFZ-Versicherung
Type of insurance
pojištění mazlíčků
Versicherung für Haustiere
Type of insurance
pojištění proti krádeži
Diebstahlversicherung
Type of insurance
pojištění hypotéky
Hypothekenversicherung
Type of insurance
pojištění majetku studenta
Studentenversicherung
Type of insurance
skupinové pojištění osob
Gruppenversicherung
Type of insurance
pojištění majetku
Sachversicherung
Type of insurance
pojištění proti povodním
Flutschutzversicherung
Type of insurance
pojištění proti požáru
Brandschutzversicherung
Type of insurance
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kolik stojí to pojištění?
Was kostet die Versicherung?
Asking how much the insurance is