Italian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Vorrei aprire un conto corrente.
Stating your intention to open a bank account
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Stating your intention to close your bank account
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Asking what kind of card you will get with your account
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Asking what types of bank accounts are available
běžný účet
conto corrente
Type of bank account
spořící účet
conto di risparmio
Type of bank account
osobní účet
conto personale
Type of bank account
společný účet
conto cointestato
Type of bank account
dětský účet
conto per bambini
Type of bank account
cizoměnový účet
conto in valuta estera
Type of bank account
obchodní účet
conto aziendale
Type of bank account
studentský účet
conto per studenti
Type of bank account
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Asking about commissions for international transfers
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Dostanu šekovou knížku?
Riceverò un libretto degli assegni?
Asking if you receive a checkbook with your account
Jaká je spořící úroková sazba?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Asking for information about the savings interest rate
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Ho smarrito la mia carta di credito
Stating that you lost your credit card
Moje kreditní karta byla ukradena.
La mia carta di credito è stata rubata
Stating that your credit card was stolen
Můžete zablokovat můj účet?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Asking if the bank can block your bank account
Potřebuji náhradní kartu.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Asking for information about loans
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Qual è il tasso d'interesse?
Asking for information about the interest rate
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Asking for information about mortgages
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuji můj první dům.
Sto comprando la mia prima casa.
Stating that you are buying your first home
Kupuji druhou nemovitost.
Sto comprando una seconda proprietà.
Stating that you are buying a second property
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Stating that you would like to remortgage
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Stating that you are buying a property to let
Můj hrubý roční příjem je ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Stating that you are interested in insurance
pojištění domu/domácnosti
assicurazione sulla casa
Type of insurance
cestovní pojištění
assicurazione viaggi
Type of insurance
životní pojištění
assicurazione sulla vita
Type of insurance
zdravotní pojištění
assicurazione sanitaria
Type of insurance
povinné ručení
assicurazione auto
Type of insurance
pojištění mazlíčků
assicurazione per gli animali domestici
Type of insurance
pojištění proti krádeži
assicurazione contro il furto
Type of insurance
pojištění hypotéky
protezione mutuo
Type of insurance
pojištění majetku studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Type of insurance
skupinové pojištění osob
polizza collettiva
Type of insurance
pojištění majetku
assicurazione sui titoli di proprietà
Type of insurance
pojištění proti povodním
assicurazione contro le inondazioni
Type of insurance
pojištění proti požáru
assicurazione contro gli incendi
Type of insurance
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kolik stojí to pojištění?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Asking how much the insurance is