Russian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Stating your intention to open a bank account
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Stating your intention to close your bank account
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Asking what kind of card you will get with your account
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Asking what types of bank accounts are available
běžný účet
текущий счет
Type of bank account
spořící účet
сберегательный счет
Type of bank account
osobní účet
личный счет
Type of bank account
společný účet
совместный счет
Type of bank account
dětský účet
детский счет
Type of bank account
cizoměnový účet
валютный счет
Type of bank account
obchodní účet
счет предприятия
Type of bank account
studentský účet
студенческий счет
Type of bank account
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Какие комиссии для международных трансферов?
Asking about commissions for international transfers
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Dostanu šekovou knížku?
Я получу чековую книжку?
Asking if you receive a checkbook with your account
Jaká je spořící úroková sazba?
Каков процент накопления?
Asking for information about the savings interest rate
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Я потерял(а) кредитную карту.
Stating that you lost your credit card
Moje kreditní karta byla ukradena.
Моя кредитная карта была украдена.
Stating that your credit card was stolen
Můžete zablokovat můj účet?
Вы можете заблокировать мой счет?
Asking if the bank can block your bank account
Potřebuji náhradní kartu.
Мне нужна карта для замены.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Asking for information about loans
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Asking for information about the interest rate
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Asking for information about mortgages
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuji můj první dům.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Stating that you are buying your first home
Kupuji druhou nemovitost.
Я покупаю вторую собственность.
Stating that you are buying a second property
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Stating that you would like to remortgage
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Я покупаю собственность для аренды.
Stating that you are buying a property to let
Můj hrubý roční příjem je ______.
Мой годовой доход________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Stating that you are interested in insurance
pojištění domu/domácnosti
Страхование дома
Type of insurance
cestovní pojištění
Туристическое страхование
Type of insurance
životní pojištění
страхование жизни
Type of insurance
zdravotní pojištění
Медицинское страхование
Type of insurance
povinné ručení
Страхование автомобиля
Type of insurance
pojištění mazlíčků
Страхование домашних животных
Type of insurance
pojištění proti krádeži
страхование от кражи
Type of insurance
pojištění hypotéky
защита ипотеки
Type of insurance
pojištění majetku studenta
студенческая страховка
Type of insurance
skupinové pojištění osob
групповое страхование
Type of insurance
pojištění majetku
страхование собственности
Type of insurance
pojištění proti povodním
страхование от наводнений
Type of insurance
pojištění proti požáru
страхование от пожара
Type of insurance
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kolik stojí to pojištění?
Сколько стоит страховка?
Asking how much the insurance is