Spanish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Stating your intention to open a bank account
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Stating your intention to close your bank account
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Asking what kind of card you will get with your account
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Asking what types of bank accounts are available
běžný účet
cuenta corriente
Type of bank account
spořící účet
cuenta de ahorros
Type of bank account
osobní účet
cuenta personal
Type of bank account
společný účet
cuenta conjunta
Type of bank account
dětský účet
cuenta infantil
Type of bank account
cizoměnový účet
cuenta en moneda extranjera
Type of bank account
obchodní účet
cuenta comercial
Type of bank account
studentský účet
cuenta para estudiantes
Type of bank account
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Asking about commissions for international transfers
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Dostanu šekovou knížku?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Asking if you receive a checkbook with your account
Jaká je spořící úroková sazba?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Asking for information about the savings interest rate
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Stating that you lost your credit card
Moje kreditní karta byla ukradena.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Stating that your credit card was stolen
Můžete zablokovat můj účet?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Asking if the bank can block your bank account
Potřebuji náhradní kartu.
Necesito una tarjeta nueva.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Asking for information about loans
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Asking for information about the interest rate
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Asking for information about mortgages
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuji můj první dům.
Me voy a comprar mi primera casa.
Stating that you are buying your first home
Kupuji druhou nemovitost.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Stating that you are buying a second property
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Stating that you would like to remortgage
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Stating that you are buying a property to let
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Me gustaría contratar un seguro.
Stating that you are interested in insurance
pojištění domu/domácnosti
seguro de hogar
Type of insurance
cestovní pojištění
seguro de viaje
Type of insurance
životní pojištění
seguro de vida
Type of insurance
zdravotní pojištění
seguro de salud
Type of insurance
povinné ručení
seguro de coche
Type of insurance
pojištění mazlíčků
seguro de mascotas
Type of insurance
pojištění proti krádeži
seguro de robo
Type of insurance
pojištění hypotéky
seguro hipotecario
Type of insurance
pojištění majetku studenta
seguro de bienes para estudiantes
Type of insurance
skupinové pojištění osob
seguro colectivo
Type of insurance
pojištění majetku
seguro de bienes
Type of insurance
pojištění proti povodním
seguro de inundaciones
Type of insurance
pojištění proti požáru
seguro de incendios
Type of insurance
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kolik stojí to pojištění?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Asking how much the insurance is