Russian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Stating your intention to open a bank account
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Stating your intention to close your bank account
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Asking what types of bank accounts are available
girokonto
текущий счет
Type of bank account
opsparingskonto
сберегательный счет
Type of bank account
personlig konto
личный счет
Type of bank account
fælleskonto
совместный счет
Type of bank account
børnekonto
детский счет
Type of bank account
udenlandsk valuta konto
валютный счет
Type of bank account
erhvervskonto
счет предприятия
Type of bank account
studiekonto
студенческий счет
Type of bank account
Er der månedlige omkostninger?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Какие комиссии для международных трансферов?
Asking about commissions for international transfers
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Modtager jeg et checkhæfte?
Я получу чековую книжку?
Asking if you receive a checkbook with your account
Hvad er opsparingsrenten?
Каков процент накопления?
Asking for information about the savings interest rate
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Jeg har mistet mit kreditkort
Я потерял(а) кредитную карту.
Stating that you lost your credit card
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Моя кредитная карта была украдена.
Stating that your credit card was stolen
Kan I spærre min konto?
Вы можете заблокировать мой счет?
Asking if the bank can block your bank account
Jeg har brug for et nyt kort.
Мне нужна карта для замены.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Jeg vil gerne have information om lån.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Asking for information about loans
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Asking for information about the interest rate
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Asking for information about mortgages
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Asking to speak with a mortgage advisor
Jeg køber mit første hjem.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Stating that you are buying your first home
Jeg køber en anden ejendom.
Я покупаю вторую собственность.
Stating that you are buying a second property
Jeg vil gerne genlåne.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Stating that you would like to remortgage
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Stating that you would like to review your mortgage
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Я покупаю собственность для аренды.
Stating that you are buying a property to let
Min samlede årsindkomst er ______.
Мой годовой доход________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Stating that you are interested in insurance
Indboforsikring
Страхование дома
Type of insurance
Rejseforsikring
Туристическое страхование
Type of insurance
Livsforsikring
страхование жизни
Type of insurance
Sygeforsikring
Медицинское страхование
Type of insurance
Bilforsikring
Страхование автомобиля
Type of insurance
Husdyrsforsikring
Страхование домашних животных
Type of insurance
Tyveriforsikring
страхование от кражи
Type of insurance
Prioritetslånsbeskyttelse
защита ипотеки
Type of insurance
Studenterforsikring
студенческая страховка
Type of insurance
Gruppeforsikring
групповое страхование
Type of insurance
Skadesforsikring
страхование собственности
Type of insurance
Oversvømmelsesforsikring
страхование от наводнений
Type of insurance
Brandforsikring
страхование от пожара
Type of insurance
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hvor meget koster forsikringen?
Сколько стоит страховка?
Asking how much the insurance is