Spanish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Stating your intention to open a bank account
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Stating your intention to close your bank account
Kan jeg åbne en bankkonto online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Asking what types of bank accounts are available
girokonto
cuenta corriente
Type of bank account
opsparingskonto
cuenta de ahorros
Type of bank account
personlig konto
cuenta personal
Type of bank account
fælleskonto
cuenta conjunta
Type of bank account
børnekonto
cuenta infantil
Type of bank account
udenlandsk valuta konto
cuenta en moneda extranjera
Type of bank account
erhvervskonto
cuenta comercial
Type of bank account
studiekonto
cuenta para estudiantes
Type of bank account
Er der månedlige omkostninger?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Asking about commissions for international transfers
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Modtager jeg et checkhæfte?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Asking if you receive a checkbook with your account
Hvad er opsparingsrenten?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Asking for information about the savings interest rate
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Jeg har mistet mit kreditkort
He perdido mi tarjeta de crédito.
Stating that you lost your credit card
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Stating that your credit card was stolen
Kan I spærre min konto?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Asking if the bank can block your bank account
Jeg har brug for et nyt kort.
Necesito una tarjeta nueva.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Jeg vil gerne have information om lån.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Asking for information about loans
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Asking for information about the interest rate
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Asking for information about mortgages
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Asking to speak with a mortgage advisor
Jeg køber mit første hjem.
Me voy a comprar mi primera casa.
Stating that you are buying your first home
Jeg køber en anden ejendom.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Stating that you are buying a second property
Jeg vil gerne genlåne.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Stating that you would like to remortgage
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Stating that you would like to review your mortgage
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Stating that you are buying a property to let
Min samlede årsindkomst er ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Me gustaría contratar un seguro.
Stating that you are interested in insurance
Indboforsikring
seguro de hogar
Type of insurance
Rejseforsikring
seguro de viaje
Type of insurance
Livsforsikring
seguro de vida
Type of insurance
Sygeforsikring
seguro de salud
Type of insurance
Bilforsikring
seguro de coche
Type of insurance
Husdyrsforsikring
seguro de mascotas
Type of insurance
Tyveriforsikring
seguro de robo
Type of insurance
Prioritetslånsbeskyttelse
seguro hipotecario
Type of insurance
Studenterforsikring
seguro de bienes para estudiantes
Type of insurance
Gruppeforsikring
seguro colectivo
Type of insurance
Skadesforsikring
seguro de bienes
Type of insurance
Oversvømmelsesforsikring
seguro de inundaciones
Type of insurance
Brandforsikring
seguro de incendios
Type of insurance
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hvor meget koster forsikringen?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Asking how much the insurance is