Vietnamese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Stating your intention to open a bank account
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Stating your intention to close your bank account
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Bạn có những loại thẻ nào?
Asking what types of bank accounts are available
girokonto
tài khoản hiện tại
Type of bank account
opsparingskonto
tài khoản tiết kiệm
Type of bank account
personlig konto
tài khoản cá nhân
Type of bank account
fælleskonto
tài khoản chung
Type of bank account
børnekonto
tài khoản con
Type of bank account
udenlandsk valuta konto
tài khoản ngoại tệ
Type of bank account
erhvervskonto
tài khoản kinh doanh
Type of bank account
studiekonto
tài khoản sinh viên
Type of bank account
Er der månedlige omkostninger?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Asking about commissions for international transfers
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Modtager jeg et checkhæfte?
Tôi có sổ tài khoản không?
Asking if you receive a checkbook with your account
Hvad er opsparingsrenten?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Asking for information about the savings interest rate
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Jeg har mistet mit kreditkort
Tôi mất thẻ tín dụng
Stating that you lost your credit card
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Stating that your credit card was stolen
Kan I spærre min konto?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Asking if the bank can block your bank account
Jeg har brug for et nyt kort.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Jeg vil gerne have information om lån.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Asking for information about loans
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Asking for information about the interest rate
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Asking for information about mortgages
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Asking to speak with a mortgage advisor
Jeg køber mit første hjem.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Stating that you are buying your first home
Jeg køber en anden ejendom.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Stating that you are buying a second property
Jeg vil gerne genlåne.
Tôi muốn thế chấp
Stating that you would like to remortgage
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Stating that you would like to review your mortgage
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Tôi mua tài sản để cho
Stating that you are buying a property to let
Min samlede årsindkomst er ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Stating that you are interested in insurance
Indboforsikring
Bảo hiểm hộ gia đình
Type of insurance
Rejseforsikring
bảo hiểm du lịch
Type of insurance
Livsforsikring
bảo hiểm nhân thọ
Type of insurance
Sygeforsikring
bảo hiểm sức khỏe
Type of insurance
Bilforsikring
bảo hiểm ô tô
Type of insurance
Husdyrsforsikring
bảo hiểm thú nuôi
Type of insurance
Tyveriforsikring
bảo hiểm trộm cắp
Type of insurance
Prioritetslånsbeskyttelse
bảo hiểm thế chấp
Type of insurance
Studenterforsikring
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type of insurance
Gruppeforsikring
bảo hiểm nhóm
Type of insurance
Skadesforsikring
bảo hiểm tài sản
Type of insurance
Oversvømmelsesforsikring
bảo hiểm lũ lụt
Type of insurance
Brandforsikring
bảo hiểm hỏa hoạn
Type of insurance
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hvor meget koster forsikringen?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Asking how much the insurance is