English | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
What are the fees if I use external ATMs?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Ik zou graag een bankrekening openen.
I would like to open a bank account.
Stating your intention to open a bank account
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
I would like to close my bank account.
Stating your intention to close your bank account
Kan ik een bankrekening online openen?
Can I open a bank account online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Will I get a debit card or a credit card?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Can I use banking on my cell?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
What types of bank accounts do you have?
Asking what types of bank accounts are available
lopende rekening
current account
Type of bank account
spaarrekening
savings account
Type of bank account
persoonlijke rekening
personal account
Type of bank account
gezamenlijke rekening
joint account
Type of bank account
kinderrekening
children's account
Type of bank account
vreemde valutarekening
foreign currency account
Type of bank account
zakelijke rekening
business account
Type of bank account
studentenrekening
student account
Type of bank account
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Are there any monthly fees?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
What are the commissions for international transfers?
Asking about commissions for international transfers
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Krijg ik een chequeboekje?
Do I get a checkbook?
Asking if you receive a checkbook with your account
Wat is de spaarrente?
What is the savings interest rate?
Asking for information about the savings interest rate
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
In what ways can you protect me from frauds?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ik heb mijn bankkaart verloren.
I lost my credit card.
Stating that you lost your credit card
Mijn bankkaart werd gestolen.
My credit card was stolen.
Stating that your credit card was stolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Can you block my account?
Asking if the bank can block your bank account
Ik heb nood aan een vervangkaart.
I need a replacement card.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
I would like to have some information about loans.
Asking for information about loans
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
What can you tell me about the interest rate?
Asking for information about the interest rate
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
I would like to have some information about mortgages.
Asking for information about mortgages
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Asking to speak with a mortgage advisor
Ik koop mijn eerste huis.
I am buying my first home.
Stating that you are buying your first home
Ik koop een tweede eigendom.
I am buying a second property.
Stating that you are buying a second property
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
I would like to remortgage.
Stating that you would like to remortgage
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
I would like to review my existing mortgage.
Stating that you would like to review your mortgage
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
I am buying a property to let.
Stating that you are buying a property to let
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
My gross annual income is ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
I would like to purchase insurance.
Stating that you are interested in insurance
inboedel/opstalverzekering
home/household insurance
Type of insurance
reisverzekering
travel insurance
Type of insurance
levensverzekering
life insurance
Type of insurance
gezondheidsverzekering
health insurance
Type of insurance
autoverzekering
car insurance
Type of insurance
huisdierenverzekering
pet insurance
Type of insurance
diefstalverzekering
theft insurance
Type of insurance
hypotheekbescherming
mortgage protection
Type of insurance
studentenverzekering
student possessions
Type of insurance
groepsverzekering
group insurance
Type of insurance
schadeverzekering
property insurance
Type of insurance
overstromingsverzekering
flood insurance
Type of insurance
brandverzekering
fire insurance
Type of insurance
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
For how many months will I be covered?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hoeveel kost de verzekering?
What is the price for the insurance?
Asking how much the insurance is