Esperanto | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Ik zou graag een bankrekening openen.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Stating your intention to open a bank account
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Stating your intention to close your bank account
Kan ik een bankrekening online openen?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Asking what types of bank accounts are available
lopende rekening
kuranta konto
Type of bank account
spaarrekening
ŝparadoj konto
Type of bank account
persoonlijke rekening
persona konto
Type of bank account
gezamenlijke rekening
kuna konto
Type of bank account
kinderrekening
infana konto
Type of bank account
vreemde valutarekening
fremda valuto konto
Type of bank account
zakelijke rekening
afera konto
Type of bank account
studentenrekening
studenta konto
Type of bank account
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Asking about commissions for international transfers
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Krijg ik een chequeboekje?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Asking if you receive a checkbook with your account
Wat is de spaarrente?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Asking for information about the savings interest rate
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Mi perdis mian kreditkarton.
Stating that you lost your credit card
Mijn bankkaart werd gestolen.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Stating that your credit card was stolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Asking if the bank can block your bank account
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Asking for information about loans
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Asking for information about the interest rate
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Asking for information about mortgages
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Asking to speak with a mortgage advisor
Ik koop mijn eerste huis.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Stating that you are buying your first home
Ik koop een tweede eigendom.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Stating that you are buying a second property
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Stating that you would like to remortgage
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Stating that you would like to review your mortgage
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Stating that you are buying a property to let
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Stating that you are interested in insurance
inboedel/opstalverzekering
hejma/domanara asekuro
Type of insurance
reisverzekering
vojaĝa asekuro
Type of insurance
levensverzekering
viva asekuro
Type of insurance
gezondheidsverzekering
sana asekuro
Type of insurance
autoverzekering
aŭtoasekuro
Type of insurance
huisdierenverzekering
dombestoasekuro
Type of insurance
diefstalverzekering
ŝtela asekuro
Type of insurance
hypotheekbescherming
hipoteka protekto
Type of insurance
studentenverzekering
studentoposedoj
Type of insurance
groepsverzekering
grupoasekuro
Type of insurance
schadeverzekering
proprietoasekuro
Type of insurance
overstromingsverzekering
inundoasekuro
Type of insurance
brandverzekering
fajroasekuro
Type of insurance
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hoeveel kost de verzekering?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Asking how much the insurance is