German | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Ik zou graag een bankrekening openen.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Stating your intention to open a bank account
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Stating your intention to close your bank account
Kan ik een bankrekening online openen?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Was für Kontotypen gibt es?
Asking what types of bank accounts are available
lopende rekening
Girokonto
Type of bank account
spaarrekening
Sparkonto
Type of bank account
persoonlijke rekening
Privatkonto
Type of bank account
gezamenlijke rekening
Gemeinschaftskonto
Type of bank account
kinderrekening
Kinderkonto
Type of bank account
vreemde valutarekening
Konto für fremde Währungen
Type of bank account
zakelijke rekening
Businesskonto
Type of bank account
studentenrekening
Studentenkonto
Type of bank account
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Fallen monatlich Gebühren an?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Asking about commissions for international transfers
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Krijg ik een chequeboekje?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Asking if you receive a checkbook with your account
Wat is de spaarrente?
Wie ist der Zinssatz?
Asking for information about the savings interest rate
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Stating that you lost your credit card
Mijn bankkaart werd gestolen.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Stating that your credit card was stolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Können Sie mein Konto sperren?
Asking if the bank can block your bank account
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Asking for information about loans
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Asking for information about the interest rate
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Asking for information about mortgages
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Asking to speak with a mortgage advisor
Ik koop mijn eerste huis.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Stating that you are buying your first home
Ik koop een tweede eigendom.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Stating that you are buying a second property
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Stating that you would like to remortgage
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Stating that you would like to review your mortgage
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Stating that you are buying a property to let
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Stating that you are interested in insurance
inboedel/opstalverzekering
Hausratsversicherung
Type of insurance
reisverzekering
Reiseversicherung
Type of insurance
levensverzekering
Lebensversicherung
Type of insurance
gezondheidsverzekering
Krankenversicherug
Type of insurance
autoverzekering
KFZ-Versicherung
Type of insurance
huisdierenverzekering
Versicherung für Haustiere
Type of insurance
diefstalverzekering
Diebstahlversicherung
Type of insurance
hypotheekbescherming
Hypothekenversicherung
Type of insurance
studentenverzekering
Studentenversicherung
Type of insurance
groepsverzekering
Gruppenversicherung
Type of insurance
schadeverzekering
Sachversicherung
Type of insurance
overstromingsverzekering
Flutschutzversicherung
Type of insurance
brandverzekering
Brandschutzversicherung
Type of insurance
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hoeveel kost de verzekering?
Was kostet die Versicherung?
Asking how much the insurance is