Italian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Ik zou graag een bankrekening openen.
Vorrei aprire un conto corrente.
Stating your intention to open a bank account
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Stating your intention to close your bank account
Kan ik een bankrekening online openen?
Posso aprire un conto corrente online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Asking what types of bank accounts are available
lopende rekening
conto corrente
Type of bank account
spaarrekening
conto di risparmio
Type of bank account
persoonlijke rekening
conto personale
Type of bank account
gezamenlijke rekening
conto cointestato
Type of bank account
kinderrekening
conto per bambini
Type of bank account
vreemde valutarekening
conto in valuta estera
Type of bank account
zakelijke rekening
conto aziendale
Type of bank account
studentenrekening
conto per studenti
Type of bank account
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Asking about commissions for international transfers
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Krijg ik een chequeboekje?
Riceverò un libretto degli assegni?
Asking if you receive a checkbook with your account
Wat is de spaarrente?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Asking for information about the savings interest rate
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Ho smarrito la mia carta di credito
Stating that you lost your credit card
Mijn bankkaart werd gestolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Stating that your credit card was stolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Asking if the bank can block your bank account
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Asking for information about loans
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Qual è il tasso d'interesse?
Asking for information about the interest rate
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Asking for information about mortgages
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Asking to speak with a mortgage advisor
Ik koop mijn eerste huis.
Sto comprando la mia prima casa.
Stating that you are buying your first home
Ik koop een tweede eigendom.
Sto comprando una seconda proprietà.
Stating that you are buying a second property
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Stating that you would like to remortgage
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Stating that you would like to review your mortgage
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Stating that you are buying a property to let
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Stating that you are interested in insurance
inboedel/opstalverzekering
assicurazione sulla casa
Type of insurance
reisverzekering
assicurazione viaggi
Type of insurance
levensverzekering
assicurazione sulla vita
Type of insurance
gezondheidsverzekering
assicurazione sanitaria
Type of insurance
autoverzekering
assicurazione auto
Type of insurance
huisdierenverzekering
assicurazione per gli animali domestici
Type of insurance
diefstalverzekering
assicurazione contro il furto
Type of insurance
hypotheekbescherming
protezione mutuo
Type of insurance
studentenverzekering
assicurazione sui beni degli studenti
Type of insurance
groepsverzekering
polizza collettiva
Type of insurance
schadeverzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
Type of insurance
overstromingsverzekering
assicurazione contro le inondazioni
Type of insurance
brandverzekering
assicurazione contro gli incendi
Type of insurance
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hoeveel kost de verzekering?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Asking how much the insurance is