Russian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Ik zou graag een bankrekening openen.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Stating your intention to open a bank account
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Stating your intention to close your bank account
Kan ik een bankrekening online openen?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Asking what types of bank accounts are available
lopende rekening
текущий счет
Type of bank account
spaarrekening
сберегательный счет
Type of bank account
persoonlijke rekening
личный счет
Type of bank account
gezamenlijke rekening
совместный счет
Type of bank account
kinderrekening
детский счет
Type of bank account
vreemde valutarekening
валютный счет
Type of bank account
zakelijke rekening
счет предприятия
Type of bank account
studentenrekening
студенческий счет
Type of bank account
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Какие комиссии для международных трансферов?
Asking about commissions for international transfers
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Krijg ik een chequeboekje?
Я получу чековую книжку?
Asking if you receive a checkbook with your account
Wat is de spaarrente?
Каков процент накопления?
Asking for information about the savings interest rate
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Я потерял(а) кредитную карту.
Stating that you lost your credit card
Mijn bankkaart werd gestolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Stating that your credit card was stolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Вы можете заблокировать мой счет?
Asking if the bank can block your bank account
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Мне нужна карта для замены.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Asking for information about loans
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Asking for information about the interest rate
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Asking for information about mortgages
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Asking to speak with a mortgage advisor
Ik koop mijn eerste huis.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Stating that you are buying your first home
Ik koop een tweede eigendom.
Я покупаю вторую собственность.
Stating that you are buying a second property
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Stating that you would like to remortgage
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Stating that you would like to review your mortgage
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Я покупаю собственность для аренды.
Stating that you are buying a property to let
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Мой годовой доход________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Stating that you are interested in insurance
inboedel/opstalverzekering
Страхование дома
Type of insurance
reisverzekering
Туристическое страхование
Type of insurance
levensverzekering
страхование жизни
Type of insurance
gezondheidsverzekering
Медицинское страхование
Type of insurance
autoverzekering
Страхование автомобиля
Type of insurance
huisdierenverzekering
Страхование домашних животных
Type of insurance
diefstalverzekering
страхование от кражи
Type of insurance
hypotheekbescherming
защита ипотеки
Type of insurance
studentenverzekering
студенческая страховка
Type of insurance
groepsverzekering
групповое страхование
Type of insurance
schadeverzekering
страхование собственности
Type of insurance
overstromingsverzekering
страхование от наводнений
Type of insurance
brandverzekering
страхование от пожара
Type of insurance
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hoeveel kost de verzekering?
Сколько стоит страховка?
Asking how much the insurance is