Vietnamese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Ik zou graag een bankrekening openen.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Stating your intention to open a bank account
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Stating your intention to close your bank account
Kan ik een bankrekening online openen?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Bạn có những loại thẻ nào?
Asking what types of bank accounts are available
lopende rekening
tài khoản hiện tại
Type of bank account
spaarrekening
tài khoản tiết kiệm
Type of bank account
persoonlijke rekening
tài khoản cá nhân
Type of bank account
gezamenlijke rekening
tài khoản chung
Type of bank account
kinderrekening
tài khoản con
Type of bank account
vreemde valutarekening
tài khoản ngoại tệ
Type of bank account
zakelijke rekening
tài khoản kinh doanh
Type of bank account
studentenrekening
tài khoản sinh viên
Type of bank account
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Asking about commissions for international transfers
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Krijg ik een chequeboekje?
Tôi có sổ tài khoản không?
Asking if you receive a checkbook with your account
Wat is de spaarrente?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Asking for information about the savings interest rate
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Tôi mất thẻ tín dụng
Stating that you lost your credit card
Mijn bankkaart werd gestolen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Stating that your credit card was stolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Asking if the bank can block your bank account
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Asking for information about loans
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Asking for information about the interest rate
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Asking for information about mortgages
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Asking to speak with a mortgage advisor
Ik koop mijn eerste huis.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Stating that you are buying your first home
Ik koop een tweede eigendom.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Stating that you are buying a second property
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Tôi muốn thế chấp
Stating that you would like to remortgage
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Stating that you would like to review your mortgage
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Tôi mua tài sản để cho
Stating that you are buying a property to let
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Stating that you are interested in insurance
inboedel/opstalverzekering
Bảo hiểm hộ gia đình
Type of insurance
reisverzekering
bảo hiểm du lịch
Type of insurance
levensverzekering
bảo hiểm nhân thọ
Type of insurance
gezondheidsverzekering
bảo hiểm sức khỏe
Type of insurance
autoverzekering
bảo hiểm ô tô
Type of insurance
huisdierenverzekering
bảo hiểm thú nuôi
Type of insurance
diefstalverzekering
bảo hiểm trộm cắp
Type of insurance
hypotheekbescherming
bảo hiểm thế chấp
Type of insurance
studentenverzekering
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type of insurance
groepsverzekering
bảo hiểm nhóm
Type of insurance
schadeverzekering
bảo hiểm tài sản
Type of insurance
overstromingsverzekering
bảo hiểm lũ lụt
Type of insurance
brandverzekering
bảo hiểm hỏa hoạn
Type of insurance
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hoeveel kost de verzekering?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Asking how much the insurance is