Czech | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Stating your intention to open a bank account
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Stating your intention to close your bank account
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Asking what kind of card you will get with your account
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Asking what types of bank accounts are available
kuranta konto
běžný účet
Type of bank account
ŝparadoj konto
spořící účet
Type of bank account
persona konto
osobní účet
Type of bank account
kuna konto
společný účet
Type of bank account
infana konto
dětský účet
Type of bank account
fremda valuto konto
cizoměnový účet
Type of bank account
afera konto
obchodní účet
Type of bank account
studenta konto
studentský účet
Type of bank account
Ĉu estas monataj kotizoj?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Asking about commissions for international transfers
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dostanu šekovou knížku?
Asking if you receive a checkbook with your account
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Jaká je spořící úroková sazba?
Asking for information about the savings interest rate
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Mi perdis mian kreditkarton.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Stating that you lost your credit card
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Stating that your credit card was stolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Můžete zablokovat můj účet?
Asking if the bank can block your bank account
Mi bezonas anstataŭan karton.
Potřebuji náhradní kartu.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Asking for information about loans
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Asking for information about the interest rate
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Asking for information about mortgages
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Asking to speak with a mortgage advisor
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuji můj první dům.
Stating that you are buying your first home
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuji druhou nemovitost.
Stating that you are buying a second property
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Stating that you would like to remortgage
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Stating that you would like to review your mortgage
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Stating that you are buying a property to let
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Stating that you are interested in insurance
hejma/domanara asekuro
pojištění domu/domácnosti
Type of insurance
vojaĝa asekuro
cestovní pojištění
Type of insurance
viva asekuro
životní pojištění
Type of insurance
sana asekuro
zdravotní pojištění
Type of insurance
aŭtoasekuro
povinné ručení
Type of insurance
dombestoasekuro
pojištění mazlíčků
Type of insurance
ŝtela asekuro
pojištění proti krádeži
Type of insurance
hipoteka protekto
pojištění hypotéky
Type of insurance
studentoposedoj
pojištění majetku studenta
Type of insurance
grupoasekuro
skupinové pojištění osob
Type of insurance
proprietoasekuro
pojištění majetku
Type of insurance
inundoasekuro
pojištění proti povodním
Type of insurance
fajroasekuro
pojištění proti požáru
Type of insurance
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kolik stojí to pojištění?
Asking how much the insurance is