Romanian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Stating your intention to open a bank account
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Stating your intention to close your bank account
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Asking what kind of card you will get with your account
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Asking what types of bank accounts are available
kuranta konto
cont curent
Type of bank account
ŝparadoj konto
cont de economii
Type of bank account
persona konto
cont personal
Type of bank account
kuna konto
cont comun
Type of bank account
infana konto
contul pentru copii
Type of bank account
fremda valuto konto
cont curent în monedă străină
Type of bank account
afera konto
cont de firmă
Type of bank account
studenta konto
cont de student
Type of bank account
Ĉu estas monataj kotizoj?
Există comisioane lunare?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Asking about commissions for international transfers
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Asking if you receive a checkbook with your account
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Care este rata dobânzii de economii?
Asking for information about the savings interest rate
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Mi perdis mian kreditkarton.
Mi-am pierdut cardul de credit.
Stating that you lost your credit card
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mi s-a furat cardul.
Stating that your credit card was stolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Îmi puteți bloca contul?
Asking if the bank can block your bank account
Mi bezonas anstataŭan karton.
Am nevoie de un card nou.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Asking for information about loans
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Ce dobândă aveți?
Asking for information about the interest rate
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Asking for information about mortgages
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Asking to speak with a mortgage advisor
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Îmi cumpăr prima casă.
Stating that you are buying your first home
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Cumpăr a doua proprietate.
Stating that you are buying a second property
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Stating that you would like to remortgage
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Stating that you would like to review your mortgage
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Stating that you are buying a property to let
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Venitul meu anual brut este de ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Stating that you are interested in insurance
hejma/domanara asekuro
asigurare de locuință
Type of insurance
vojaĝa asekuro
asigurare de călătorie
Type of insurance
viva asekuro
asigurare pe viață
Type of insurance
sana asekuro
asigurare de sănătate
Type of insurance
aŭtoasekuro
asigurare auto
Type of insurance
dombestoasekuro
asigurare pentru animale de companie
Type of insurance
ŝtela asekuro
asigurare în caz de furt
Type of insurance
hipoteka protekto
asigurare ipotecară
Type of insurance
studentoposedoj
asigurare pentru studenți
Type of insurance
grupoasekuro
asigurare de grup
Type of insurance
proprietoasekuro
asigurare de proprietate
Type of insurance
inundoasekuro
asigurare în caz de inundații
Type of insurance
fajroasekuro
asigurare împotriva incendiilor
Type of insurance
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Câte sunt sunt asigurat?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kio estas la prezo por la asekuro?
Cât costă asigurarea?
Asking how much the insurance is