Swedish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Stating your intention to open a bank account
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Stating your intention to close your bank account
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Vilken typ av bankkort får jag?
Asking what kind of card you will get with your account
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Vilka typer av bankkonton har ni?
Asking what types of bank accounts are available
kuranta konto
bankkonto
Type of bank account
ŝparadoj konto
sparkonto
Type of bank account
persona konto
personligt konto
Type of bank account
kuna konto
delat konto
Type of bank account
infana konto
konto för barn
Type of bank account
fremda valuto konto
konto för utländsk valuta
Type of bank account
afera konto
affärskonto
Type of bank account
studenta konto
konto för studerande
Type of bank account
Ĉu estas monataj kotizoj?
Är det några månadsavgifter?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Asking about commissions for international transfers
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Får jag ett checkhäfte?
Asking if you receive a checkbook with your account
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Vad är sparräntan?
Asking for information about the savings interest rate
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Mi perdis mian kreditkarton.
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Stating that you lost your credit card
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mitt kreditkort är stulet.
Stating that your credit card was stolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ni spärra mitt konto?
Asking if the bank can block your bank account
Mi bezonas anstataŭan karton.
Jag behöver ett ersättningskort.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Skulle jag kunna få information om lån?
Asking for information about loans
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Vad kan du berätta om räntan?
Asking for information about the interest rate
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Asking for information about mortgages
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Asking to speak with a mortgage advisor
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Jag köper mitt första hem.
Stating that you are buying your first home
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Jag köper min andra bostad.
Stating that you are buying a second property
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Jag vill ta ett nytt bolån.
Stating that you would like to remortgage
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Stating that you would like to review your mortgage
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Jag köper en bostad att hyra ut.
Stating that you are buying a property to let
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Min årslön är _____.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Jag vill köpa till försäkring.
Stating that you are interested in insurance
hejma/domanara asekuro
hemförsäkring
Type of insurance
vojaĝa asekuro
reseförsäkring
Type of insurance
viva asekuro
livsförsäkring
Type of insurance
sana asekuro
sjukförsäkring
Type of insurance
aŭtoasekuro
bilförsäkring
Type of insurance
dombestoasekuro
djurförsäkring
Type of insurance
ŝtela asekuro
inbrottsförsäkring
Type of insurance
hipoteka protekto
återbetalningsskydd
Type of insurance
studentoposedoj
studentförsäkring
Type of insurance
grupoasekuro
gruppförsäkring
Type of insurance
proprietoasekuro
egendomsförsäkring
Type of insurance
inundoasekuro
översvämning försäkring
Type of insurance
fajroasekuro
försäkring för brand
Type of insurance
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Hur många månader täcker försäkringen?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hur mycket kostar försäkringen?
Asking how much the insurance is