Czech | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Stating your intention to open a bank account
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Stating your intention to close your bank account
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Asking what kind of card you will get with your account
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Was für Kontotypen gibt es?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Asking what types of bank accounts are available
Girokonto
běžný účet
Type of bank account
Sparkonto
spořící účet
Type of bank account
Privatkonto
osobní účet
Type of bank account
Gemeinschaftskonto
společný účet
Type of bank account
Kinderkonto
dětský účet
Type of bank account
Konto für fremde Währungen
cizoměnový účet
Type of bank account
Businesskonto
obchodní účet
Type of bank account
Studentenkonto
studentský účet
Type of bank account
Fallen monatlich Gebühren an?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Asking about commissions for international transfers
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Dostanu šekovou knížku?
Asking if you receive a checkbook with your account
Wie ist der Zinssatz?
Jaká je spořící úroková sazba?
Asking for information about the savings interest rate
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Stating that you lost your credit card
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Stating that your credit card was stolen
Können Sie mein Konto sperren?
Můžete zablokovat můj účet?
Asking if the bank can block your bank account
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Potřebuji náhradní kartu.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Asking for information about loans
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Asking for information about the interest rate
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Asking for information about mortgages
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Asking to speak with a mortgage advisor
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupuji můj první dům.
Stating that you are buying your first home
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupuji druhou nemovitost.
Stating that you are buying a second property
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Stating that you would like to remortgage
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Stating that you would like to review your mortgage
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Stating that you are buying a property to let
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Stating that you are interested in insurance
Hausratsversicherung
pojištění domu/domácnosti
Type of insurance
Reiseversicherung
cestovní pojištění
Type of insurance
Lebensversicherung
životní pojištění
Type of insurance
Krankenversicherug
zdravotní pojištění
Type of insurance
KFZ-Versicherung
povinné ručení
Type of insurance
Versicherung für Haustiere
pojištění mazlíčků
Type of insurance
Diebstahlversicherung
pojištění proti krádeži
Type of insurance
Hypothekenversicherung
pojištění hypotéky
Type of insurance
Studentenversicherung
pojištění majetku studenta
Type of insurance
Gruppenversicherung
skupinové pojištění osob
Type of insurance
Sachversicherung
pojištění majetku
Type of insurance
Flutschutzversicherung
pojištění proti povodním
Type of insurance
Brandschutzversicherung
pojištění proti požáru
Type of insurance
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Was kostet die Versicherung?
Kolik stojí to pojištění?
Asking how much the insurance is