Polish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Stating your intention to open a bank account
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Stating your intention to close your bank account
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Asking what kind of card you will get with your account
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Was für Kontotypen gibt es?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Asking what types of bank accounts are available
Girokonto
rachunek bieżący
Type of bank account
Sparkonto
rachunek oszczędnościowy
Type of bank account
Privatkonto
rachunek osobisty
Type of bank account
Gemeinschaftskonto
wspólny rachunek bankowy
Type of bank account
Kinderkonto
konto dla dziecka
Type of bank account
Konto für fremde Währungen
rachunek w obcej walucie
Type of bank account
Businesskonto
rachunek firmy/konto firmowe
Type of bank account
Studentenkonto
rachunek studencki/konto studenckie
Type of bank account
Fallen monatlich Gebühren an?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Asking about commissions for international transfers
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Asking if you receive a checkbook with your account
Wie ist der Zinssatz?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Asking for information about the savings interest rate
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Stating that you lost your credit card
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Stating that your credit card was stolen
Können Sie mein Konto sperren?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Asking if the bank can block your bank account
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Asking for information about loans
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Asking for information about the interest rate
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Asking for information about mortgages
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Asking to speak with a mortgage advisor
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Stating that you are buying your first home
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Stating that you are buying a second property
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Stating that you would like to remortgage
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Stating that you would like to review your mortgage
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Stating that you are buying a property to let
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Stating that you are interested in insurance
Hausratsversicherung
ubezpieczenie domu/mieszkania
Type of insurance
Reiseversicherung
ubezpieczenie na czas podróży
Type of insurance
Lebensversicherung
ubezpieczenie na życie
Type of insurance
Krankenversicherug
ubezpieczenie zdrowotne
Type of insurance
KFZ-Versicherung
ubezpieczenie samochodu
Type of insurance
Versicherung für Haustiere
ubezpieczenie zwierząt domowych
Type of insurance
Diebstahlversicherung
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Type of insurance
Hypothekenversicherung
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Type of insurance
Studentenversicherung
ubezpieczenie mienia studenta
Type of insurance
Gruppenversicherung
ubezpieczenie grupowe
Type of insurance
Sachversicherung
ubezpieczenie majątkowe
Type of insurance
Flutschutzversicherung
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Type of insurance
Brandschutzversicherung
ubezpieczenie od ognia
Type of insurance
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Was kostet die Versicherung?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Asking how much the insurance is