Czech | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Vorrei aprire un conto corrente.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Stating your intention to open a bank account
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Stating your intention to close your bank account
Posso aprire un conto corrente online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Asking what kind of card you will get with your account
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Asking what types of bank accounts are available
conto corrente
běžný účet
Type of bank account
conto di risparmio
spořící účet
Type of bank account
conto personale
osobní účet
Type of bank account
conto cointestato
společný účet
Type of bank account
conto per bambini
dětský účet
Type of bank account
conto in valuta estera
cizoměnový účet
Type of bank account
conto aziendale
obchodní účet
Type of bank account
conto per studenti
studentský účet
Type of bank account
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Asking about commissions for international transfers
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Riceverò un libretto degli assegni?
Dostanu šekovou knížku?
Asking if you receive a checkbook with your account
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Jaká je spořící úroková sazba?
Asking for information about the savings interest rate
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ho smarrito la mia carta di credito
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Stating that you lost your credit card
La mia carta di credito è stata rubata
Moje kreditní karta byla ukradena.
Stating that your credit card was stolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Můžete zablokovat můj účet?
Asking if the bank can block your bank account
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Potřebuji náhradní kartu.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Asking for information about loans
Qual è il tasso d'interesse?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Asking for information about the interest rate
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Asking for information about mortgages
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Asking to speak with a mortgage advisor
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuji můj první dům.
Stating that you are buying your first home
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuji druhou nemovitost.
Stating that you are buying a second property
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Stating that you would like to remortgage
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Stating that you would like to review your mortgage
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Stating that you are buying a property to let
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Stating that you are interested in insurance
assicurazione sulla casa
pojištění domu/domácnosti
Type of insurance
assicurazione viaggi
cestovní pojištění
Type of insurance
assicurazione sulla vita
životní pojištění
Type of insurance
assicurazione sanitaria
zdravotní pojištění
Type of insurance
assicurazione auto
povinné ručení
Type of insurance
assicurazione per gli animali domestici
pojištění mazlíčků
Type of insurance
assicurazione contro il furto
pojištění proti krádeži
Type of insurance
protezione mutuo
pojištění hypotéky
Type of insurance
assicurazione sui beni degli studenti
pojištění majetku studenta
Type of insurance
polizza collettiva
skupinové pojištění osob
Type of insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
pojištění majetku
Type of insurance
assicurazione contro le inondazioni
pojištění proti povodním
Type of insurance
assicurazione contro gli incendi
pojištění proti požáru
Type of insurance
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kolik stojí to pojištění?
Asking how much the insurance is