Polish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Vorrei aprire un conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Stating your intention to open a bank account
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Stating your intention to close your bank account
Posso aprire un conto corrente online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Asking what kind of card you will get with your account
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Asking what types of bank accounts are available
conto corrente
rachunek bieżący
Type of bank account
conto di risparmio
rachunek oszczędnościowy
Type of bank account
conto personale
rachunek osobisty
Type of bank account
conto cointestato
wspólny rachunek bankowy
Type of bank account
conto per bambini
konto dla dziecka
Type of bank account
conto in valuta estera
rachunek w obcej walucie
Type of bank account
conto aziendale
rachunek firmy/konto firmowe
Type of bank account
conto per studenti
rachunek studencki/konto studenckie
Type of bank account
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Asking about commissions for international transfers
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Riceverò un libretto degli assegni?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Asking if you receive a checkbook with your account
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Asking for information about the savings interest rate
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Stating that you lost your credit card
La mia carta di credito è stata rubata
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Stating that your credit card was stolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Asking if the bank can block your bank account
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Asking for information about loans
Qual è il tasso d'interesse?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Asking for information about the interest rate
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Asking for information about mortgages
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Asking to speak with a mortgage advisor
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Stating that you are buying your first home
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Stating that you are buying a second property
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Stating that you would like to remortgage
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Stating that you would like to review your mortgage
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Stating that you are buying a property to let
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Stating that you are interested in insurance
assicurazione sulla casa
ubezpieczenie domu/mieszkania
Type of insurance
assicurazione viaggi
ubezpieczenie na czas podróży
Type of insurance
assicurazione sulla vita
ubezpieczenie na życie
Type of insurance
assicurazione sanitaria
ubezpieczenie zdrowotne
Type of insurance
assicurazione auto
ubezpieczenie samochodu
Type of insurance
assicurazione per gli animali domestici
ubezpieczenie zwierząt domowych
Type of insurance
assicurazione contro il furto
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Type of insurance
protezione mutuo
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Type of insurance
assicurazione sui beni degli studenti
ubezpieczenie mienia studenta
Type of insurance
polizza collettiva
ubezpieczenie grupowe
Type of insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
ubezpieczenie majątkowe
Type of insurance
assicurazione contro le inondazioni
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Type of insurance
assicurazione contro gli incendi
ubezpieczenie od ognia
Type of insurance
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Qual è il costo dell'assicurazione?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Asking how much the insurance is