Chinese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
我想要开一个银行账户。
Stating your intention to open a bank account
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
我想要注销我的银行账户。
Stating your intention to close your bank account
Czy mogę założyć konto przez internet?
请问我能在网上开户吗?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Asking what kind of card you will get with your account
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
请问我能在手机上管理账户么?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Asking what types of bank accounts are available
rachunek bieżący
活期账户
Type of bank account
rachunek oszczędnościowy
储蓄账户
Type of bank account
rachunek osobisty
个人账户
Type of bank account
wspólny rachunek bankowy
联名账户
Type of bank account
konto dla dziecka
儿童账户
Type of bank account
rachunek w obcej walucie
外国货币账户
Type of bank account
rachunek firmy/konto firmowe
商务账户
Type of bank account
rachunek studencki/konto studenckie
学生账户
Type of bank account
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
请问有月费吗?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
请问国际转账的手续费是多少?
Asking about commissions for international transfers
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Czy dostanę książeczkę czekową?
请问我会有支票簿吗?
Asking if you receive a checkbook with your account
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
储蓄利率是多少?
Asking for information about the savings interest rate
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
您能如何防止我被诈骗?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
我丢失了我的信用卡。
Stating that you lost your credit card
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
我的信用卡被偷了。
Stating that your credit card was stolen
Proszę o zablokowanie mojego konta.
您能冻结我的账户吗?
Asking if the bank can block your bank account
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
我需要补办一张卡。
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
我想要了解贷款信息。
Asking for information about loans
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
您能给我说说利率信息吗?
Asking for information about the interest rate
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Asking for information about mortgages
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
我正在考虑买第一套房子。
Stating that you are buying your first home
Kupuję moją drugą nieruchomość.
这是我在购买的第二套房子。
Stating that you are buying a second property
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
我想要再抵押。
Stating that you would like to remortgage
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
我想要评估我的抵押贷款。
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
我想要买一处房产出租。
Stating that you are buying a property to let
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
我的年收入大概______。
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
我想要买一份保险。
Stating that you are interested in insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
家庭保险
Type of insurance
ubezpieczenie na czas podróży
旅游保险
Type of insurance
ubezpieczenie na życie
人身保险
Type of insurance
ubezpieczenie zdrowotne
健康保险
Type of insurance
ubezpieczenie samochodu
汽车保险
Type of insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
宠物保险
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
失窃保险
Type of insurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
抵押贷款保险
Type of insurance
ubezpieczenie mienia studenta
学生财物保险
Type of insurance
ubezpieczenie grupowe
团体保险
Type of insurance
ubezpieczenie majątkowe
财产保险
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
洪水保险
Type of insurance
ubezpieczenie od ognia
火灾保险
Type of insurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
我的保险能保多久?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
请问我的保险多少钱?
Asking how much the insurance is