English | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
What are the fees if I use external ATMs?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
I would like to open a bank account.
Stating your intention to open a bank account
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
I would like to close my bank account.
Stating your intention to close your bank account
Czy mogę założyć konto przez internet?
Can I open a bank account online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Will I get a debit card or a credit card?
Asking what kind of card you will get with your account
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Can I use banking on my cell?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
What types of bank accounts do you have?
Asking what types of bank accounts are available
rachunek bieżący
current account
Type of bank account
rachunek oszczędnościowy
savings account
Type of bank account
rachunek osobisty
personal account
Type of bank account
wspólny rachunek bankowy
joint account
Type of bank account
konto dla dziecka
children's account
Type of bank account
rachunek w obcej walucie
foreign currency account
Type of bank account
rachunek firmy/konto firmowe
business account
Type of bank account
rachunek studencki/konto studenckie
student account
Type of bank account
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Are there any monthly fees?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
What are the commissions for international transfers?
Asking about commissions for international transfers
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Czy dostanę książeczkę czekową?
Do I get a checkbook?
Asking if you receive a checkbook with your account
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
What is the savings interest rate?
Asking for information about the savings interest rate
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In what ways can you protect me from frauds?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
I lost my credit card.
Stating that you lost your credit card
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
My credit card was stolen.
Stating that your credit card was stolen
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Can you block my account?
Asking if the bank can block your bank account
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
I need a replacement card.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
I would like to have some information about loans.
Asking for information about loans
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
What can you tell me about the interest rate?
Asking for information about the interest rate
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
I would like to have some information about mortgages.
Asking for information about mortgages
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
I am buying my first home.
Stating that you are buying your first home
Kupuję moją drugą nieruchomość.
I am buying a second property.
Stating that you are buying a second property
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
I would like to remortgage.
Stating that you would like to remortgage
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
I would like to review my existing mortgage.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
I am buying a property to let.
Stating that you are buying a property to let
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
My gross annual income is ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
I would like to purchase insurance.
Stating that you are interested in insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
home/household insurance
Type of insurance
ubezpieczenie na czas podróży
travel insurance
Type of insurance
ubezpieczenie na życie
life insurance
Type of insurance
ubezpieczenie zdrowotne
health insurance
Type of insurance
ubezpieczenie samochodu
car insurance
Type of insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
pet insurance
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
theft insurance
Type of insurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
mortgage protection
Type of insurance
ubezpieczenie mienia studenta
student possessions
Type of insurance
ubezpieczenie grupowe
group insurance
Type of insurance
ubezpieczenie majątkowe
property insurance
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
flood insurance
Type of insurance
ubezpieczenie od ognia
fire insurance
Type of insurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
For how many months will I be covered?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
What is the price for the insurance?
Asking how much the insurance is