German | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Stating your intention to open a bank account
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Stating your intention to close your bank account
Czy mogę założyć konto przez internet?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Asking what kind of card you will get with your account
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Was für Kontotypen gibt es?
Asking what types of bank accounts are available
rachunek bieżący
Girokonto
Type of bank account
rachunek oszczędnościowy
Sparkonto
Type of bank account
rachunek osobisty
Privatkonto
Type of bank account
wspólny rachunek bankowy
Gemeinschaftskonto
Type of bank account
konto dla dziecka
Kinderkonto
Type of bank account
rachunek w obcej walucie
Konto für fremde Währungen
Type of bank account
rachunek firmy/konto firmowe
Businesskonto
Type of bank account
rachunek studencki/konto studenckie
Studentenkonto
Type of bank account
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fallen monatlich Gebühren an?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Asking about commissions for international transfers
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Czy dostanę książeczkę czekową?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Asking if you receive a checkbook with your account
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Wie ist der Zinssatz?
Asking for information about the savings interest rate
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Stating that you lost your credit card
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Stating that your credit card was stolen
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Können Sie mein Konto sperren?
Asking if the bank can block your bank account
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Asking for information about loans
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Asking for information about the interest rate
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Asking for information about mortgages
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Stating that you are buying your first home
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Stating that you are buying a second property
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Stating that you would like to remortgage
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Stating that you are buying a property to let
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Stating that you are interested in insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Hausratsversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie na czas podróży
Reiseversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie na życie
Lebensversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie zdrowotne
Krankenversicherug
Type of insurance
ubezpieczenie samochodu
KFZ-Versicherung
Type of insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherung für Haustiere
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Diebstahlversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Hypothekenversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie mienia studenta
Studentenversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie grupowe
Gruppenversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie majątkowe
Sachversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Flutschutzversicherung
Type of insurance
ubezpieczenie od ognia
Brandschutzversicherung
Type of insurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Was kostet die Versicherung?
Asking how much the insurance is