Italian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Vorrei aprire un conto corrente.
Stating your intention to open a bank account
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Stating your intention to close your bank account
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Asking what kind of card you will get with your account
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Asking what types of bank accounts are available
rachunek bieżący
conto corrente
Type of bank account
rachunek oszczędnościowy
conto di risparmio
Type of bank account
rachunek osobisty
conto personale
Type of bank account
wspólny rachunek bankowy
conto cointestato
Type of bank account
konto dla dziecka
conto per bambini
Type of bank account
rachunek w obcej walucie
conto in valuta estera
Type of bank account
rachunek firmy/konto firmowe
conto aziendale
Type of bank account
rachunek studencki/konto studenckie
conto per studenti
Type of bank account
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Asking about commissions for international transfers
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Czy dostanę książeczkę czekową?
Riceverò un libretto degli assegni?
Asking if you receive a checkbook with your account
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Asking for information about the savings interest rate
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ho smarrito la mia carta di credito
Stating that you lost your credit card
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
La mia carta di credito è stata rubata
Stating that your credit card was stolen
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Asking if the bank can block your bank account
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Asking for information about loans
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Qual è il tasso d'interesse?
Asking for information about the interest rate
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Asking for information about mortgages
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Sto comprando la mia prima casa.
Stating that you are buying your first home
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Sto comprando una seconda proprietà.
Stating that you are buying a second property
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Stating that you would like to remortgage
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Stating that you are buying a property to let
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Stating that you are interested in insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
assicurazione sulla casa
Type of insurance
ubezpieczenie na czas podróży
assicurazione viaggi
Type of insurance
ubezpieczenie na życie
assicurazione sulla vita
Type of insurance
ubezpieczenie zdrowotne
assicurazione sanitaria
Type of insurance
ubezpieczenie samochodu
assicurazione auto
Type of insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
assicurazione per gli animali domestici
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assicurazione contro il furto
Type of insurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protezione mutuo
Type of insurance
ubezpieczenie mienia studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Type of insurance
ubezpieczenie grupowe
polizza collettiva
Type of insurance
ubezpieczenie majątkowe
assicurazione sui titoli di proprietà
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assicurazione contro le inondazioni
Type of insurance
ubezpieczenie od ognia
assicurazione contro gli incendi
Type of insurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Asking how much the insurance is