Portuguese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Stating your intention to open a bank account
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Stating your intention to close your bank account
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso abrir uma conta pela internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Asking what kind of card you will get with your account
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso usar o banco pelo celular?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Asking what types of bank accounts are available
rachunek bieżący
conta corrente
Type of bank account
rachunek oszczędnościowy
conta de poupança
Type of bank account
rachunek osobisty
conta pessoal
Type of bank account
wspólny rachunek bankowy
conta conjunta
Type of bank account
konto dla dziecka
conta para crianças
Type of bank account
rachunek w obcej walucie
conta de moeda estrangeira
Type of bank account
rachunek firmy/konto firmowe
conta empresarial
Type of bank account
rachunek studencki/konto studenckie
conta estudantil
Type of bank account
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Existem taxas mensais?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Asking about commissions for international transfers
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Czy dostanę książeczkę czekową?
Vou receber um talão de cheques?
Asking if you receive a checkbook with your account
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Asking for information about the savings interest rate
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Perdi meu cartão de crédito.
Stating that you lost your credit card
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Meu cartão de crédito foi roubado.
Stating that your credit card was stolen
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Você pode bloquear minha conta?
Asking if the bank can block your bank account
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Preciso de um cartão de reposição.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Asking for information about loans
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Asking for information about the interest rate
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Asking for information about mortgages
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Estou comprando minha primeira casa própria.
Stating that you are buying your first home
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Estou comprando uma segunda propriedade.
Stating that you are buying a second property
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Stating that you would like to remortgage
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Stating that you are buying a property to let
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Gostaria de contratar um seguro.
Stating that you are interested in insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
seguro de habitação
Type of insurance
ubezpieczenie na czas podróży
seguro de viagem
Type of insurance
ubezpieczenie na życie
seguro de vida
Type of insurance
ubezpieczenie zdrowotne
seguro de saúde
Type of insurance
ubezpieczenie samochodu
seguro automóvel
Type of insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
seguro saúde animal
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
seguro contra roubo
Type of insurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
seguro de proteção sobre a hipoteca
Type of insurance
ubezpieczenie mienia studenta
seguro estudantil
Type of insurance
ubezpieczenie grupowe
seguro de grupo
Type of insurance
ubezpieczenie majątkowe
seguro de propriedade
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
seguro contra inundações
Type of insurance
ubezpieczenie od ognia
seguro contra incêndio
Type of insurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Por quantos meses dura a cobertura?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual é o custo do seguro?
Asking how much the insurance is