Russian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Stating your intention to open a bank account
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Stating your intention to close your bank account
Czy mogę założyć konto przez internet?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Asking what kind of card you will get with your account
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Asking what types of bank accounts are available
rachunek bieżący
текущий счет
Type of bank account
rachunek oszczędnościowy
сберегательный счет
Type of bank account
rachunek osobisty
личный счет
Type of bank account
wspólny rachunek bankowy
совместный счет
Type of bank account
konto dla dziecka
детский счет
Type of bank account
rachunek w obcej walucie
валютный счет
Type of bank account
rachunek firmy/konto firmowe
счет предприятия
Type of bank account
rachunek studencki/konto studenckie
студенческий счет
Type of bank account
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Какие комиссии для международных трансферов?
Asking about commissions for international transfers
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Czy dostanę książeczkę czekową?
Я получу чековую книжку?
Asking if you receive a checkbook with your account
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Каков процент накопления?
Asking for information about the savings interest rate
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Я потерял(а) кредитную карту.
Stating that you lost your credit card
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Моя кредитная карта была украдена.
Stating that your credit card was stolen
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Вы можете заблокировать мой счет?
Asking if the bank can block your bank account
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Мне нужна карта для замены.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Asking for information about loans
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Asking for information about the interest rate
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Asking for information about mortgages
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Stating that you are buying your first home
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Я покупаю вторую собственность.
Stating that you are buying a second property
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Stating that you would like to remortgage
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Я покупаю собственность для аренды.
Stating that you are buying a property to let
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Мой годовой доход________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Stating that you are interested in insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Страхование дома
Type of insurance
ubezpieczenie na czas podróży
Туристическое страхование
Type of insurance
ubezpieczenie na życie
страхование жизни
Type of insurance
ubezpieczenie zdrowotne
Медицинское страхование
Type of insurance
ubezpieczenie samochodu
Страхование автомобиля
Type of insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
Страхование домашних животных
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
страхование от кражи
Type of insurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
защита ипотеки
Type of insurance
ubezpieczenie mienia studenta
студенческая страховка
Type of insurance
ubezpieczenie grupowe
групповое страхование
Type of insurance
ubezpieczenie majątkowe
страхование собственности
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
страхование от наводнений
Type of insurance
ubezpieczenie od ognia
страхование от пожара
Type of insurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Сколько стоит страховка?
Asking how much the insurance is