Spanish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Stating your intention to open a bank account
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Stating your intention to close your bank account
Czy mogę założyć konto przez internet?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Asking what kind of card you will get with your account
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Asking what types of bank accounts are available
rachunek bieżący
cuenta corriente
Type of bank account
rachunek oszczędnościowy
cuenta de ahorros
Type of bank account
rachunek osobisty
cuenta personal
Type of bank account
wspólny rachunek bankowy
cuenta conjunta
Type of bank account
konto dla dziecka
cuenta infantil
Type of bank account
rachunek w obcej walucie
cuenta en moneda extranjera
Type of bank account
rachunek firmy/konto firmowe
cuenta comercial
Type of bank account
rachunek studencki/konto studenckie
cuenta para estudiantes
Type of bank account
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Asking about commissions for international transfers
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Czy dostanę książeczkę czekową?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Asking if you receive a checkbook with your account
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Asking for information about the savings interest rate
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
He perdido mi tarjeta de crédito.
Stating that you lost your credit card
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Stating that your credit card was stolen
Proszę o zablokowanie mojego konta.
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Asking if the bank can block your bank account
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Necesito una tarjeta nueva.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Asking for information about loans
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Asking for information about the interest rate
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Asking for information about mortgages
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Asking to speak with a mortgage advisor
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Me voy a comprar mi primera casa.
Stating that you are buying your first home
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Stating that you are buying a second property
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Stating that you would like to remortgage
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Stating that you would like to review your mortgage
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Stating that you are buying a property to let
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Me gustaría contratar un seguro.
Stating that you are interested in insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
seguro de hogar
Type of insurance
ubezpieczenie na czas podróży
seguro de viaje
Type of insurance
ubezpieczenie na życie
seguro de vida
Type of insurance
ubezpieczenie zdrowotne
seguro de salud
Type of insurance
ubezpieczenie samochodu
seguro de coche
Type of insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
seguro de mascotas
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
seguro de robo
Type of insurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
seguro hipotecario
Type of insurance
ubezpieczenie mienia studenta
seguro de bienes para estudiantes
Type of insurance
ubezpieczenie grupowe
seguro colectivo
Type of insurance
ubezpieczenie majątkowe
seguro de bienes
Type of insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
seguro de inundaciones
Type of insurance
ubezpieczenie od ognia
seguro de incendios
Type of insurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Asking how much the insurance is