Vietnamese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Aș vrea să deschid un cont bancar.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Stating your intention to open a bank account
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Stating your intention to close your bank account
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Asking what kind of card you will get with your account
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Ce fel de conturi bancare aveți?
Bạn có những loại thẻ nào?
Asking what types of bank accounts are available
cont curent
tài khoản hiện tại
Type of bank account
cont de economii
tài khoản tiết kiệm
Type of bank account
cont personal
tài khoản cá nhân
Type of bank account
cont comun
tài khoản chung
Type of bank account
contul pentru copii
tài khoản con
Type of bank account
cont curent în monedă străină
tài khoản ngoại tệ
Type of bank account
cont de firmă
tài khoản kinh doanh
Type of bank account
cont de student
tài khoản sinh viên
Type of bank account
Există comisioane lunare?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Asking about commissions for international transfers
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Tôi có sổ tài khoản không?
Asking if you receive a checkbook with your account
Care este rata dobânzii de economii?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Asking for information about the savings interest rate
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Mi-am pierdut cardul de credit.
Tôi mất thẻ tín dụng
Stating that you lost your credit card
Mi s-a furat cardul.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Stating that your credit card was stolen
Îmi puteți bloca contul?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Asking if the bank can block your bank account
Am nevoie de un card nou.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Asking for information about loans
Ce dobândă aveți?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Asking for information about the interest rate
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Asking for information about mortgages
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Asking to speak with a mortgage advisor
Îmi cumpăr prima casă.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Stating that you are buying your first home
Cumpăr a doua proprietate.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Stating that you are buying a second property
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Tôi muốn thế chấp
Stating that you would like to remortgage
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Stating that you would like to review your mortgage
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Tôi mua tài sản để cho
Stating that you are buying a property to let
Venitul meu anual brut este de ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Stating that you are interested in insurance
asigurare de locuință
Bảo hiểm hộ gia đình
Type of insurance
asigurare de călătorie
bảo hiểm du lịch
Type of insurance
asigurare pe viață
bảo hiểm nhân thọ
Type of insurance
asigurare de sănătate
bảo hiểm sức khỏe
Type of insurance
asigurare auto
bảo hiểm ô tô
Type of insurance
asigurare pentru animale de companie
bảo hiểm thú nuôi
Type of insurance
asigurare în caz de furt
bảo hiểm trộm cắp
Type of insurance
asigurare ipotecară
bảo hiểm thế chấp
Type of insurance
asigurare pentru studenți
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type of insurance
asigurare de grup
bảo hiểm nhóm
Type of insurance
asigurare de proprietate
bảo hiểm tài sản
Type of insurance
asigurare în caz de inundații
bảo hiểm lũ lụt
Type of insurance
asigurare împotriva incendiilor
bảo hiểm hỏa hoạn
Type of insurance
Câte sunt sunt asigurat?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Cât costă asigurarea?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Asking how much the insurance is