Czech | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Stating your intention to open a bank account
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Stating your intention to close your bank account
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Я получу дебетную или кредитную карту?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Asking what kind of card you will get with your account
Я могу делать банковские операции с телефона?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Asking what types of bank accounts are available
текущий счет
běžný účet
Type of bank account
сберегательный счет
spořící účet
Type of bank account
личный счет
osobní účet
Type of bank account
совместный счет
společný účet
Type of bank account
детский счет
dětský účet
Type of bank account
валютный счет
cizoměnový účet
Type of bank account
счет предприятия
obchodní účet
Type of bank account
студенческий счет
studentský účet
Type of bank account
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Какие комиссии для международных трансферов?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Asking about commissions for international transfers
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Я получу чековую книжку?
Dostanu šekovou knížku?
Asking if you receive a checkbook with your account
Каков процент накопления?
Jaká je spořící úroková sazba?
Asking for information about the savings interest rate
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Я потерял(а) кредитную карту.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Stating that you lost your credit card
Моя кредитная карта была украдена.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Stating that your credit card was stolen
Вы можете заблокировать мой счет?
Můžete zablokovat můj účet?
Asking if the bank can block your bank account
Мне нужна карта для замены.
Potřebuji náhradní kartu.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Asking for information about loans
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Asking for information about the interest rate
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Asking for information about mortgages
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Asking to speak with a mortgage advisor
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupuji můj první dům.
Stating that you are buying your first home
Я покупаю вторую собственность.
Kupuji druhou nemovitost.
Stating that you are buying a second property
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Stating that you would like to remortgage
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Stating that you would like to review your mortgage
Я покупаю собственность для аренды.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Stating that you are buying a property to let
Мой годовой доход________.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Stating that you are interested in insurance
Страхование дома
pojištění domu/domácnosti
Type of insurance
Туристическое страхование
cestovní pojištění
Type of insurance
страхование жизни
životní pojištění
Type of insurance
Медицинское страхование
zdravotní pojištění
Type of insurance
Страхование автомобиля
povinné ručení
Type of insurance
Страхование домашних животных
pojištění mazlíčků
Type of insurance
страхование от кражи
pojištění proti krádeži
Type of insurance
защита ипотеки
pojištění hypotéky
Type of insurance
студенческая страховка
pojištění majetku studenta
Type of insurance
групповое страхование
skupinové pojištění osob
Type of insurance
страхование собственности
pojištění majetku
Type of insurance
страхование от наводнений
pojištění proti povodním
Type of insurance
страхование от пожара
pojištění proti požáru
Type of insurance
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Сколько стоит страховка?
Kolik stojí to pojištění?
Asking how much the insurance is