Danish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Stating your intention to open a bank account
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Stating your intention to close your bank account
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Asking what kind of card you will get with your account
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Asking what types of bank accounts are available
текущий счет
girokonto
Type of bank account
сберегательный счет
opsparingskonto
Type of bank account
личный счет
personlig konto
Type of bank account
совместный счет
fælleskonto
Type of bank account
детский счет
børnekonto
Type of bank account
валютный счет
udenlandsk valuta konto
Type of bank account
счет предприятия
erhvervskonto
Type of bank account
студенческий счет
studiekonto
Type of bank account
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Er der månedlige omkostninger?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Какие комиссии для международных трансферов?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Asking about commissions for international transfers
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Я получу чековую книжку?
Modtager jeg et checkhæfte?
Asking if you receive a checkbook with your account
Каков процент накопления?
Hvad er opsparingsrenten?
Asking for information about the savings interest rate
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Я потерял(а) кредитную карту.
Jeg har mistet mit kreditkort
Stating that you lost your credit card
Моя кредитная карта была украдена.
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Stating that your credit card was stolen
Вы можете заблокировать мой счет?
Kan I spærre min konto?
Asking if the bank can block your bank account
Мне нужна карта для замены.
Jeg har brug for et nyt kort.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Jeg vil gerne have information om lån.
Asking for information about loans
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Asking for information about the interest rate
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Asking for information about mortgages
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Asking to speak with a mortgage advisor
Я покупаю мою первую недвижимость.
Jeg køber mit første hjem.
Stating that you are buying your first home
Я покупаю вторую собственность.
Jeg køber en anden ejendom.
Stating that you are buying a second property
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Jeg vil gerne genlåne.
Stating that you would like to remortgage
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Stating that you would like to review your mortgage
Я покупаю собственность для аренды.
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Stating that you are buying a property to let
Мой годовой доход________.
Min samlede årsindkomst er ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Stating that you are interested in insurance
Страхование дома
Indboforsikring
Type of insurance
Туристическое страхование
Rejseforsikring
Type of insurance
страхование жизни
Livsforsikring
Type of insurance
Медицинское страхование
Sygeforsikring
Type of insurance
Страхование автомобиля
Bilforsikring
Type of insurance
Страхование домашних животных
Husdyrsforsikring
Type of insurance
страхование от кражи
Tyveriforsikring
Type of insurance
защита ипотеки
Prioritetslånsbeskyttelse
Type of insurance
студенческая страховка
Studenterforsikring
Type of insurance
групповое страхование
Gruppeforsikring
Type of insurance
страхование собственности
Skadesforsikring
Type of insurance
страхование от наводнений
Oversvømmelsesforsikring
Type of insurance
страхование от пожара
Brandforsikring
Type of insurance
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Сколько стоит страховка?
Hvor meget koster forsikringen?
Asking how much the insurance is