Dutch | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Stating your intention to open a bank account
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Stating your intention to close your bank account
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kan ik een bankrekening online openen?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Я получу дебетную или кредитную карту?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Asking what kind of card you will get with your account
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Asking what types of bank accounts are available
текущий счет
lopende rekening
Type of bank account
сберегательный счет
spaarrekening
Type of bank account
личный счет
persoonlijke rekening
Type of bank account
совместный счет
gezamenlijke rekening
Type of bank account
детский счет
kinderrekening
Type of bank account
валютный счет
vreemde valutarekening
Type of bank account
счет предприятия
zakelijke rekening
Type of bank account
студенческий счет
studentenrekening
Type of bank account
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Какие комиссии для международных трансферов?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Asking about commissions for international transfers
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Я получу чековую книжку?
Krijg ik een chequeboekje?
Asking if you receive a checkbook with your account
Каков процент накопления?
Wat is de spaarrente?
Asking for information about the savings interest rate
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Я потерял(а) кредитную карту.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Stating that you lost your credit card
Моя кредитная карта была украдена.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Stating that your credit card was stolen
Вы можете заблокировать мой счет?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Asking if the bank can block your bank account
Мне нужна карта для замены.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Asking for information about loans
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Asking for information about the interest rate
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Asking for information about mortgages
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Asking to speak with a mortgage advisor
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ik koop mijn eerste huis.
Stating that you are buying your first home
Я покупаю вторую собственность.
Ik koop een tweede eigendom.
Stating that you are buying a second property
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Stating that you would like to remortgage
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Stating that you would like to review your mortgage
Я покупаю собственность для аренды.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Stating that you are buying a property to let
Мой годовой доход________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Stating that you are interested in insurance
Страхование дома
inboedel/opstalverzekering
Type of insurance
Туристическое страхование
reisverzekering
Type of insurance
страхование жизни
levensverzekering
Type of insurance
Медицинское страхование
gezondheidsverzekering
Type of insurance
Страхование автомобиля
autoverzekering
Type of insurance
Страхование домашних животных
huisdierenverzekering
Type of insurance
страхование от кражи
diefstalverzekering
Type of insurance
защита ипотеки
hypotheekbescherming
Type of insurance
студенческая страховка
studentenverzekering
Type of insurance
групповое страхование
groepsverzekering
Type of insurance
страхование собственности
schadeverzekering
Type of insurance
страхование от наводнений
overstromingsverzekering
Type of insurance
страхование от пожара
brandverzekering
Type of insurance
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Сколько стоит страховка?
Hoeveel kost de verzekering?
Asking how much the insurance is