Polish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Stating your intention to open a bank account
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Stating your intention to close your bank account
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Я получу дебетную или кредитную карту?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Asking what kind of card you will get with your account
Я могу делать банковские операции с телефона?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Asking what types of bank accounts are available
текущий счет
rachunek bieżący
Type of bank account
сберегательный счет
rachunek oszczędnościowy
Type of bank account
личный счет
rachunek osobisty
Type of bank account
совместный счет
wspólny rachunek bankowy
Type of bank account
детский счет
konto dla dziecka
Type of bank account
валютный счет
rachunek w obcej walucie
Type of bank account
счет предприятия
rachunek firmy/konto firmowe
Type of bank account
студенческий счет
rachunek studencki/konto studenckie
Type of bank account
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Какие комиссии для международных трансферов?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Asking about commissions for international transfers
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Я получу чековую книжку?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Asking if you receive a checkbook with your account
Каков процент накопления?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Asking for information about the savings interest rate
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Stating that you lost your credit card
Моя кредитная карта была украдена.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Stating that your credit card was stolen
Вы можете заблокировать мой счет?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Asking if the bank can block your bank account
Мне нужна карта для замены.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Asking for information about loans
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Asking for information about the interest rate
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Asking for information about mortgages
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Asking to speak with a mortgage advisor
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Stating that you are buying your first home
Я покупаю вторую собственность.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Stating that you are buying a second property
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Stating that you would like to remortgage
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Stating that you would like to review your mortgage
Я покупаю собственность для аренды.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Stating that you are buying a property to let
Мой годовой доход________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Stating that you are interested in insurance
Страхование дома
ubezpieczenie domu/mieszkania
Type of insurance
Туристическое страхование
ubezpieczenie na czas podróży
Type of insurance
страхование жизни
ubezpieczenie na życie
Type of insurance
Медицинское страхование
ubezpieczenie zdrowotne
Type of insurance
Страхование автомобиля
ubezpieczenie samochodu
Type of insurance
Страхование домашних животных
ubezpieczenie zwierząt domowych
Type of insurance
страхование от кражи
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Type of insurance
защита ипотеки
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Type of insurance
студенческая страховка
ubezpieczenie mienia studenta
Type of insurance
групповое страхование
ubezpieczenie grupowe
Type of insurance
страхование собственности
ubezpieczenie majątkowe
Type of insurance
страхование от наводнений
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Type of insurance
страхование от пожара
ubezpieczenie od ognia
Type of insurance
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Сколько стоит страховка?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Asking how much the insurance is