Polish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Stating your intention to open a bank account
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Stating your intention to close your bank account
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Asking what kind of card you will get with your account
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Asking what types of bank accounts are available
cuenta corriente
rachunek bieżący
Type of bank account
cuenta de ahorros
rachunek oszczędnościowy
Type of bank account
cuenta personal
rachunek osobisty
Type of bank account
cuenta conjunta
wspólny rachunek bankowy
Type of bank account
cuenta infantil
konto dla dziecka
Type of bank account
cuenta en moneda extranjera
rachunek w obcej walucie
Type of bank account
cuenta comercial
rachunek firmy/konto firmowe
Type of bank account
cuenta para estudiantes
rachunek studencki/konto studenckie
Type of bank account
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Asking about commissions for international transfers
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Asking if you receive a checkbook with your account
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Asking for information about the savings interest rate
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Stating that you lost your credit card
Me han robado la tarjeta de crédito.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Stating that your credit card was stolen
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Asking if the bank can block your bank account
Necesito una tarjeta nueva.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Asking for information about loans
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Asking for information about the interest rate
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Asking for information about mortgages
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Asking to speak with a mortgage advisor
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Stating that you are buying your first home
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Stating that you are buying a second property
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Stating that you would like to remortgage
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Stating that you would like to review your mortgage
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Stating that you are buying a property to let
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Me gustaría contratar un seguro.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Stating that you are interested in insurance
seguro de hogar
ubezpieczenie domu/mieszkania
Type of insurance
seguro de viaje
ubezpieczenie na czas podróży
Type of insurance
seguro de vida
ubezpieczenie na życie
Type of insurance
seguro de salud
ubezpieczenie zdrowotne
Type of insurance
seguro de coche
ubezpieczenie samochodu
Type of insurance
seguro de mascotas
ubezpieczenie zwierząt domowych
Type of insurance
seguro de robo
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Type of insurance
seguro hipotecario
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Type of insurance
seguro de bienes para estudiantes
ubezpieczenie mienia studenta
Type of insurance
seguro colectivo
ubezpieczenie grupowe
Type of insurance
seguro de bienes
ubezpieczenie majątkowe
Type of insurance
seguro de inundaciones
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Type of insurance
seguro de incendios
ubezpieczenie od ognia
Type of insurance
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Asking how many months your insurance coverage lasts
¿Cuánto cuesta el seguro?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Asking how much the insurance is