Spanish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Stating your intention to open a bank account
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Stating your intention to close your bank account
Kan jag öppna ett bankkonto online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Vilken typ av bankkort får jag?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Vilka typer av bankkonton har ni?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Asking what types of bank accounts are available
bankkonto
cuenta corriente
Type of bank account
sparkonto
cuenta de ahorros
Type of bank account
personligt konto
cuenta personal
Type of bank account
delat konto
cuenta conjunta
Type of bank account
konto för barn
cuenta infantil
Type of bank account
konto för utländsk valuta
cuenta en moneda extranjera
Type of bank account
affärskonto
cuenta comercial
Type of bank account
konto för studerande
cuenta para estudiantes
Type of bank account
Är det några månadsavgifter?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Asking about commissions for international transfers
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Får jag ett checkhäfte?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Asking if you receive a checkbook with your account
Vad är sparräntan?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Asking for information about the savings interest rate
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Stating that you lost your credit card
Mitt kreditkort är stulet.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Stating that your credit card was stolen
Kan ni spärra mitt konto?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Asking if the bank can block your bank account
Jag behöver ett ersättningskort.
Necesito una tarjeta nueva.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Skulle jag kunna få information om lån?
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Asking for information about loans
Vad kan du berätta om räntan?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Asking for information about the interest rate
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Asking for information about mortgages
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Asking to speak with a mortgage advisor
Jag köper mitt första hem.
Me voy a comprar mi primera casa.
Stating that you are buying your first home
Jag köper min andra bostad.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Stating that you are buying a second property
Jag vill ta ett nytt bolån.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Stating that you would like to remortgage
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Stating that you would like to review your mortgage
Jag köper en bostad att hyra ut.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Stating that you are buying a property to let
Min årslön är _____.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Jag vill köpa till försäkring.
Me gustaría contratar un seguro.
Stating that you are interested in insurance
hemförsäkring
seguro de hogar
Type of insurance
reseförsäkring
seguro de viaje
Type of insurance
livsförsäkring
seguro de vida
Type of insurance
sjukförsäkring
seguro de salud
Type of insurance
bilförsäkring
seguro de coche
Type of insurance
djurförsäkring
seguro de mascotas
Type of insurance
inbrottsförsäkring
seguro de robo
Type of insurance
återbetalningsskydd
seguro hipotecario
Type of insurance
studentförsäkring
seguro de bienes para estudiantes
Type of insurance
gruppförsäkring
seguro colectivo
Type of insurance
egendomsförsäkring
seguro de bienes
Type of insurance
översvämning försäkring
seguro de inundaciones
Type of insurance
försäkring för brand
seguro de incendios
Type of insurance
Hur många månader täcker försäkringen?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hur mycket kostar försäkringen?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Asking how much the insurance is