Vietnamese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Stating your intention to open a bank account
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Stating your intention to close your bank account
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Vilken typ av bankkort får jag?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Asking what kind of card you will get with your account
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Vilka typer av bankkonton har ni?
Bạn có những loại thẻ nào?
Asking what types of bank accounts are available
bankkonto
tài khoản hiện tại
Type of bank account
sparkonto
tài khoản tiết kiệm
Type of bank account
personligt konto
tài khoản cá nhân
Type of bank account
delat konto
tài khoản chung
Type of bank account
konto för barn
tài khoản con
Type of bank account
konto för utländsk valuta
tài khoản ngoại tệ
Type of bank account
affärskonto
tài khoản kinh doanh
Type of bank account
konto för studerande
tài khoản sinh viên
Type of bank account
Är det några månadsavgifter?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Asking about commissions for international transfers
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Får jag ett checkhäfte?
Tôi có sổ tài khoản không?
Asking if you receive a checkbook with your account
Vad är sparräntan?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Asking for information about the savings interest rate
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Tôi mất thẻ tín dụng
Stating that you lost your credit card
Mitt kreditkort är stulet.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Stating that your credit card was stolen
Kan ni spärra mitt konto?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Asking if the bank can block your bank account
Jag behöver ett ersättningskort.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Skulle jag kunna få information om lån?
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Asking for information about loans
Vad kan du berätta om räntan?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Asking for information about the interest rate
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Asking for information about mortgages
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Asking to speak with a mortgage advisor
Jag köper mitt första hem.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Stating that you are buying your first home
Jag köper min andra bostad.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Stating that you are buying a second property
Jag vill ta ett nytt bolån.
Tôi muốn thế chấp
Stating that you would like to remortgage
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Stating that you would like to review your mortgage
Jag köper en bostad att hyra ut.
Tôi mua tài sản để cho
Stating that you are buying a property to let
Min årslön är _____.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Jag vill köpa till försäkring.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Stating that you are interested in insurance
hemförsäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
Type of insurance
reseförsäkring
bảo hiểm du lịch
Type of insurance
livsförsäkring
bảo hiểm nhân thọ
Type of insurance
sjukförsäkring
bảo hiểm sức khỏe
Type of insurance
bilförsäkring
bảo hiểm ô tô
Type of insurance
djurförsäkring
bảo hiểm thú nuôi
Type of insurance
inbrottsförsäkring
bảo hiểm trộm cắp
Type of insurance
återbetalningsskydd
bảo hiểm thế chấp
Type of insurance
studentförsäkring
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type of insurance
gruppförsäkring
bảo hiểm nhóm
Type of insurance
egendomsförsäkring
bảo hiểm tài sản
Type of insurance
översvämning försäkring
bảo hiểm lũ lụt
Type of insurance
försäkring för brand
bảo hiểm hỏa hoạn
Type of insurance
Hur många månader täcker försäkringen?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Hur mycket kostar försäkringen?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Asking how much the insurance is