Russian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Stating your intention to open a bank account
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Stating your intention to close your bank account
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Asking what kind of card you will get with your account
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Asking what types of bank accounts are available
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Type of bank account
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Type of bank account
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Type of bank account
บัญชีร่วม
совместный счет
Type of bank account
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Type of bank account
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Type of bank account
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Type of bank account
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Type of bank account
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Asking about commissions for international transfers
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Asking if you receive a checkbook with your account
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Asking for information about the savings interest rate
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Stating that you lost your credit card
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Stating that your credit card was stolen
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Asking if the bank can block your bank account
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Asking for information about loans
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Asking for information about the interest rate
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Asking for information about mortgages
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Asking to speak with a mortgage advisor
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Stating that you are buying your first home
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Stating that you are buying a second property
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Stating that you would like to remortgage
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Stating that you would like to review your mortgage
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Stating that you are buying a property to let
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Stating that you are interested in insurance
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Type of insurance
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Type of insurance
ประกันชีวิต
страхование жизни
Type of insurance
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Type of insurance
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Type of insurance
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Type of insurance
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Type of insurance
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Type of insurance
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Type of insurance
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Type of insurance
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Type of insurance
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Type of insurance
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Type of insurance
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Asking how many months your insurance coverage lasts
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Asking how much the insurance is