Vietnamese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Stating your intention to open a bank account
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Stating your intention to close your bank account
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Asking what kind of card you will get with your account
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Bạn có những loại thẻ nào?
Asking what types of bank accounts are available
บัญชีกระแสรายวัน
tài khoản hiện tại
Type of bank account
บัญชีออมทรัพย์
tài khoản tiết kiệm
Type of bank account
บัญชีส่วนบุคคล
tài khoản cá nhân
Type of bank account
บัญชีร่วม
tài khoản chung
Type of bank account
บัญชีสำหรับเด็ก
tài khoản con
Type of bank account
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
tài khoản ngoại tệ
Type of bank account
บริการเงินฝากธุรกิจ
tài khoản kinh doanh
Type of bank account
บัญชีสำหรับนักเรียน
tài khoản sinh viên
Type of bank account
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Asking about commissions for international transfers
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Tôi có sổ tài khoản không?
Asking if you receive a checkbook with your account
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Asking for information about the savings interest rate
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Tôi mất thẻ tín dụng
Stating that you lost your credit card
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Stating that your credit card was stolen
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Asking if the bank can block your bank account
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Asking for information about loans
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Asking for information about the interest rate
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Asking for information about mortgages
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Asking to speak with a mortgage advisor
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Stating that you are buying your first home
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Stating that you are buying a second property
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Tôi muốn thế chấp
Stating that you would like to remortgage
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Stating that you would like to review your mortgage
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Tôi mua tài sản để cho
Stating that you are buying a property to let
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Tôi muốn mua bảo hiểm
Stating that you are interested in insurance
ประกันภัยบ้าน
Bảo hiểm hộ gia đình
Type of insurance
ประกันการเดินทาง
bảo hiểm du lịch
Type of insurance
ประกันชีวิต
bảo hiểm nhân thọ
Type of insurance
ประกันสุขภาพ
bảo hiểm sức khỏe
Type of insurance
ประกันภัยรถยนต์
bảo hiểm ô tô
Type of insurance
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
bảo hiểm thú nuôi
Type of insurance
ประกันภัยโจรกรรม
bảo hiểm trộm cắp
Type of insurance
การคุ้มครองการจำนอง
bảo hiểm thế chấp
Type of insurance
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type of insurance
ประกันกลุ่ม
bảo hiểm nhóm
Type of insurance
ประกันภัยทรัพย์สิน
bảo hiểm tài sản
Type of insurance
ประกันภัยน้ำท่วม
bảo hiểm lũ lụt
Type of insurance
ประกันอัคคีภัย
bảo hiểm hỏa hoạn
Type of insurance
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Asking how many months your insurance coverage lasts
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Asking how much the insurance is