Chinese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
我想要开一个银行账户。
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
我想要注销我的银行账户。
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
请问我能在网上开户吗?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
请问我能在手机上管理账户么?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
活期账户
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
储蓄账户
Type of bank account
tài khoản cá nhân
个人账户
Type of bank account
tài khoản chung
联名账户
Type of bank account
tài khoản con
儿童账户
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
外国货币账户
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
商务账户
Type of bank account
tài khoản sinh viên
学生账户
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
请问有月费吗?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
请问国际转账的手续费是多少?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
请问我会有支票簿吗?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
储蓄利率是多少?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
您能如何防止我被诈骗?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
我丢失了我的信用卡。
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
我的信用卡被偷了。
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
您能冻结我的账户吗?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
我需要补办一张卡。
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
我想要了解贷款信息。
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
您能给我说说利率信息吗?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
我正在考虑买第一套房子。
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
这是我在购买的第二套房子。
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
我想要再抵押。
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
我想要评估我的抵押贷款。
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
我想要买一处房产出租。
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
我的年收入大概______。
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
我想要买一份保险。
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
家庭保险
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
旅游保险
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
人身保险
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
健康保险
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
汽车保险
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
宠物保险
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
失窃保险
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
抵押贷款保险
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
学生财物保险
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
团体保险
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
财产保险
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
洪水保险
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
火灾保险
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
我的保险能保多久?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
请问我的保险多少钱?
Asking how much the insurance is