Danish | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
girokonto
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
opsparingskonto
Type of bank account
tài khoản cá nhân
personlig konto
Type of bank account
tài khoản chung
fælleskonto
Type of bank account
tài khoản con
børnekonto
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
udenlandsk valuta konto
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
erhvervskonto
Type of bank account
tài khoản sinh viên
studiekonto
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Er der månedlige omkostninger?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
Modtager jeg et checkhæfte?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Hvad er opsparingsrenten?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
Jeg har mistet mit kreditkort
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Kan I spærre min konto?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Jeg har brug for et nyt kort.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Jeg vil gerne have information om lån.
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Jeg køber mit første hjem.
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Jeg køber en anden ejendom.
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
Jeg vil gerne genlåne.
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Min samlede årsindkomst er ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Indboforsikring
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
Rejseforsikring
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
Livsforsikring
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
Sygeforsikring
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
Bilforsikring
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
Husdyrsforsikring
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
Tyveriforsikring
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
Prioritetslånsbeskyttelse
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
Studenterforsikring
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
Gruppeforsikring
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
Skadesforsikring
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
Oversvømmelsesforsikring
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
Brandforsikring
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Hvor meget koster forsikringen?
Asking how much the insurance is