Dutch | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ik zou graag een bankrekening openen.
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Kan ik een bankrekening online openen?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
lopende rekening
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
spaarrekening
Type of bank account
tài khoản cá nhân
persoonlijke rekening
Type of bank account
tài khoản chung
gezamenlijke rekening
Type of bank account
tài khoản con
kinderrekening
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
vreemde valutarekening
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
zakelijke rekening
Type of bank account
tài khoản sinh viên
studentenrekening
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
Krijg ik een chequeboekje?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Wat is de spaarrente?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mijn bankkaart werd gestolen.
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ik koop mijn eerste huis.
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ik koop een tweede eigendom.
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
inboedel/opstalverzekering
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
reisverzekering
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
levensverzekering
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
gezondheidsverzekering
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
autoverzekering
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
huisdierenverzekering
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
diefstalverzekering
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
hypotheekbescherming
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
studentenverzekering
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
groepsverzekering
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
schadeverzekering
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
overstromingsverzekering
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
brandverzekering
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Hoeveel kost de verzekering?
Asking how much the insurance is