Japanese | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
Type of bank account
tài khoản cá nhân
Type of bank account
tài khoản chung
Type of bank account
tài khoản con
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
Type of bank account
tài khoản sinh viên
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Asking how much the insurance is