Romanian | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
cont curent
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
cont de economii
Type of bank account
tài khoản cá nhân
cont personal
Type of bank account
tài khoản chung
cont comun
Type of bank account
tài khoản con
contul pentru copii
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
cont curent în monedă străină
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
cont de firmă
Type of bank account
tài khoản sinh viên
cont de student
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Există comisioane lunare?
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Care este rata dobânzii de economii?
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
Mi-am pierdut cardul de credit.
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mi s-a furat cardul.
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Îmi puteți bloca contul?
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Am nevoie de un card nou.
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Ce dobândă aveți?
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Îmi cumpăr prima casă.
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Cumpăr a doua proprietate.
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Venitul meu anual brut este de ______.
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
asigurare de locuință
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
asigurare de călătorie
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
asigurare pe viață
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
asigurare de sănătate
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
asigurare auto
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
asigurare pentru animale de companie
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
asigurare în caz de furt
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
asigurare ipotecară
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
asigurare pentru studenți
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
asigurare de grup
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
asigurare de proprietate
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
asigurare în caz de inundații
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
asigurare împotriva incendiilor
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Câte sunt sunt asigurat?
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Cât costă asigurarea?
Asking how much the insurance is