Thai | Phrases - Immigration | Bank

Bank - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Stating your intention to open a bank account
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Stating your intention to close your bank account
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Asking if you can open a bank account via an online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Asking what kind of card you will get with your account
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Asking if you can carry out banking procedures on your phone
Bạn có những loại thẻ nào?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Asking what types of bank accounts are available
tài khoản hiện tại
บัญชีกระแสรายวัน
Type of bank account
tài khoản tiết kiệm
บัญชีออมทรัพย์
Type of bank account
tài khoản cá nhân
บัญชีส่วนบุคคล
Type of bank account
tài khoản chung
บัญชีร่วม
Type of bank account
tài khoản con
บัญชีสำหรับเด็ก
Type of bank account
tài khoản ngoại tệ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Type of bank account
tài khoản kinh doanh
บริการเงินฝากธุรกิจ
Type of bank account
tài khoản sinh viên
บัญชีสำหรับนักเรียน
Type of bank account
Có khoản phí hàng tháng nào không?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Asking about commissions for international transfers
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Asking if there is insurance if your card is lost or stolen
Tôi có sổ tài khoản không?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Asking if you receive a checkbook with your account
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Asking for information about the savings interest rate
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
Tôi mất thẻ tín dụng
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Stating that you lost your credit card
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Stating that your credit card was stolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Asking if the bank can block your bank account
Tôi cần một thẻ mới thay thế
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Asking for information about loans
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Asking for information about the interest rate
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Asking for information about mortgages
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Asking to speak with a mortgage advisor
Tôi mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Stating that you are buying your first home
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Stating that you are buying a second property
Tôi muốn thế chấp
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Stating that you would like to remortgage
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Stating that you would like to review your mortgage
Tôi mua tài sản để cho
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Stating that you are buying a property to let
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Stating that you are interested in insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
ประกันภัยบ้าน
Type of insurance
bảo hiểm du lịch
ประกันการเดินทาง
Type of insurance
bảo hiểm nhân thọ
ประกันชีวิต
Type of insurance
bảo hiểm sức khỏe
ประกันสุขภาพ
Type of insurance
bảo hiểm ô tô
ประกันภัยรถยนต์
Type of insurance
bảo hiểm thú nuôi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Type of insurance
bảo hiểm trộm cắp
ประกันภัยโจรกรรม
Type of insurance
bảo hiểm thế chấp
การคุ้มครองการจำนอง
Type of insurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Type of insurance
bảo hiểm nhóm
ประกันกลุ่ม
Type of insurance
bảo hiểm tài sản
ประกันภัยทรัพย์สิน
Type of insurance
bảo hiểm lũ lụt
ประกันภัยน้ำท่วม
Type of insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
ประกันอัคคีภัย
Type of insurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Asking how many months your insurance coverage lasts
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Asking how much the insurance is